Др телекомуникациї, дружтвени роботнїк, спортиста Др Михайло Лїкар  народзени у Бачким Ґрадишту 1935. року. Основну школу закончел у Шайкашу, Висшу мишану ґимназию Светозар Маркович у Новим Садзе, а Електротехнїчни факултет, дзе одбранєл и маґистерску роботу а докторску дисертацию одбранєл у Новим Садзе. У Републичним секретарияту за индустрию 1967. року положел фахови испит и достал званє овласценого проєктанта. У периодзе од 1966. до 1972.  року бул началнїк Технїчней єдинки и у рамикох тей функциї водзел цалу орґанизацию автоматизациї телефонскей мрежней ґрупи…