Писатель, драматурґ, сценариста, привреднїк Мирон Канюх народзени 9.11.1943. у Дюрдьове.Школовал ше у Дюрдьове, Руским Керестуре, Вербасу  у  Новим  Саду. Закончел Природно математични факултет–ґрупа за математику и физику у Новим Саду 1966. Ище як студент почал робиц у Радио Новим Саду як помоцни дактилоґраф потим и як младши сотруднїк и редактор младежскей емисиї. Робел як симултани прекладатель у Скупштини АПВ,  бул директор у КУД „Максим Горки“ у Новим Саду. Од 1973. по 1978. бул новинар и редактор видавательного оддзелєня НВУ Руске…