Найпознатши театрални дїяч при Руснацох у Бачкей и наставнїк у першей рускей ґимназиї у Руским Керестуре Народзел ше 28. априла 1890. року у билоруским месце Браслав, дзе його оцец бул  економ на єдним спахийским маєтку. Основну школу и ґимназию закончел у українским варощику Бучач. По законченю ґимназиї Ризнич ше уписал на Медицински факултет у Львове, дзе закончел осем семестри.  Под час студийох у Львове Ризнич закончує шейсцмешачни курс уметнїцкей школи 1913. Добре упознал живот и дїло Константина Станиславского, чию уметнїцку …