Simeon, Sima, Ramač se rodio 18. novembra 1937. godine u Đurđevu, gde je završio osnovnu školu, posle srednje škole upisao je slikarstvo na Akademiji u Zagrebu, ali je posle prve godine prešao na Ekonomski fakultet u Beogradu, gde je diplomirao 1961. godine, i odmah počeo da radi kao šef računovodstva u Tuzli odakle je prešao u Kulu, a 1965. u Ruski Krstur kao direktor tadašnje Zemljoradničke zadruge Prvi maj.

Pokazao se kao izuzetno sposoban privrednik koji je od nekoliko manjih privrednih subjekata spajanjem stvorio regionalno značajni Poljoprivredni kombinat Prvi maj 1970. godine. Od 1971. do 1974. godine je pomoćnik direktora Poljoprivredno-prehrambenog kombinata Kula i Industrijsko-poljoprivrednog kombinata Vrbas. Od 1974. do 1978. godine je član Izvršnog veća Vojvodine i pokrajinski sekretar za trgovinu i cene. Godine 1978. do 1982. godine je član Veća republika i Pokrajina u Saveznoj skupštini i član jugoslovenske delegacije na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Ramač je u teškim ekonomskim godinama 1982. do 1985. bio sekretar Samoupravne interesne zajednice za ekonomske odnose sa inostranstvom SAPV. Od 1985. godine opet je direktor Kombinata Prvi maj u Ruskom Krsturu, radi na njegovoj kadrovskoj konsolidaciji, gradi zalivni sistem za 360 hektara zemlje, i posle dve godine odlazi u Metalku u Sloveniju, na dve godine, da bi se opet, pred penzionisanje vratio u Ruski Krstur. Njegovi uspesi u oblastima gde je radio i posebno u Ruskom Krsturu i danas se pamte.

Simeon Ramač je u mladosti i posle napuštanja akademije slikao i pisao i objavljivao pesme, a posle penzionisanja slikanju se posvetio intenzivnije, nekoliko puta je i izlagao samostalno ili kolektivno, svoje slike je poklanjao mnogim institucijama i društvenim i kulturnim organizacijama iz mesta gde žive Rusini.

Sahranjen je 18. juna 1985. godine u svoj rodnom Đurđevu.