Advokat, društveni radnik, novinar

Simeon Sakač je rođen u Đurđevu, 06.11.1929. godine. Školovao se u Đurđevu, Novom Sadu, Somboru, Puli, Beogradu i Subotici. Diplomirao je na pravnom fakultetu u Beogradu 1964. godine.

Simeon Sakač je u rusinskoj redakacji Radio Novog Sada počeo raditi u septembru 1966. godine , i tu je i ostao sve do 1973. godine.

Sakač je bio aktivan u radu KPD „Maksim Gorki“, i jedno vreme bio je njegov predsednik . Ujedno je bio i prvi predsednik Amaterskog rusinskog pozorišta „Đađa“.

Sakač je bio pokretač i realizator niza inicijativa u rusinskoj i ukrajinskoj zajednici. Angažovao se na otvaranju gimnazije u Ruskom Krsturu,  poketanju izučavanja ukrajinskog i rusinskog jezika na novosadskom Filozofskom fakultetu, na priznavanju  ukrajinske nacionalnosti, kao i uvođenju emisija na ukrajinskom jeziku u program RNS.

Učestvovao je u osnivanju Saveza Rusina i Ukrajinaca Hrvatske 1969. Godine. Sa grupom rusinskih intelektualaca bio je član Incijativne grupe koja je formirala Savez Rusina i Ukrajinaca Jugoslavije, u Novom Sadu 11. 05.1990. godine. Sakač je bio sekretar Saveza do 2004. Godine, a od 2004. i predsednik.

Učestvovao je u obnavljanju emisija na rusinskom jeziku u Radio Novom Sadu , nakon „godina tišine“ koje su trajale  u rusinskoj redakciji  od 1955. do 1966. godine.

Sakač je jedno vreme radio i kao advokat, a 1995. godine je postavljen za sudskog tumača za ruisinski i ukrajinski jezik.

Živi u Novom Sadu.