Ваня Дудаш народзена 15. юния 1992. року у Руским Керестуре. Закончела Основну школу у Руским Керестуре як школярка генерациї, потим природно-математични напрям у Ґимназиї Йован Йованович Змай 2011. року у Новим Садзе. Дипломовала Общу Медицину на анґлийским язику на Универзитету у Новим Садзе на медицинским факултету 2018 року. Достала першу награду за прозу на Митъовим литератруним конкурсу 2007. року, котру додзелєл часопис МАК. Авторка је творох у кнїжки Дебитанти. Роботи єй обявйовани у Литературним слове, а твори на сербским язику обявйовала у школярским часопису Скамия у Новим Садзе. Самостойна…