Микола М. Цап рођен је у Куцури 3. септембра 1959. године. Основну школу је завршио у Куцури (1974), гимназију у Врбасу (1978), а Филозофски факултет, Група за југословенске и општу књижевност у Новом Саду (1988). Запослен је у Новинско-издавачкој установи „Руске слово” у Новом Саду, од 2003. године на месту одговорног уредника часописа за књижевност, културу и уметност „Шветлосц”.Пише радове из области историје књижевности, историје културе и националне историје, а бави се и библиографијом и новинарством. Године 2012. изабран је…