Pesniknjia, novinarka i prevoditeljka Ahneta (Bučko) Papharhaji je rođena 3.novembra.1951. godine u Mikloševcima. Gimnaziju je završila u Vukovaru,  u Novom Sadu je apsolvirala na Filozofskom fakultetu, na katedri za rusinski jezik i književnost. Novinarsku karijeru je započela u Rusinskoj redakciji Radio Novog Sada gde  provodi ceo radni vek, od 1975. do 2010. godine kada odlazi u penziju. Uređivala je emisije za mlade „Odjeci  ravnice“, emisiju za dijasporu, „Kulturnu panoramu“, „Emisiju za decu“ i „Lepa reč i muzika“. Bila je članica…