Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, predsednik Odbora za fiziku SANU Akademik Fedor Herbut rođen je 2.maja 1932. godine u Vrbasu. Četiri razreda osnovne škole je završio u Ruskom Krsturu,a sa preseljenjem porodice u Novi Sad, u tom gradu  nastavlja školovanje i završava gimnaziju. Prirodno-matematički fakultet upisuje 1952. godine u Beogradu, studijsku grupu fizičke hemije. Nakon dve godine, prebacuje se na studij fizike. Diplomirao je 1956. godine i kao asistent počeo raditi na Institutu za fiziku, hemiju i biologiju…