Dr Aleksandar Sakač-Budišin, lekar (Đurđevo 2.01.1895 – Sremska Mitrovica 30.07.1970). Otac mu je bio Petar, ćurčija, a majka Melanija rođ. Gubaš, domaćica. Porodica se početkom 20. veka preselila u Novi Sad, gde je Aleksandar išao u školu i maturirao u gimnaziji (1912). Otac  je imao radnju u Ćurčijskoj ulici (preko puta Saborne crkve), biran je za opštinskog odbornika, a bio je među 23 Rusina koji su na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu 25. novembra 1918. glasali za prisajedinjenje Vojvodine…