Dr Borislav Sakač je rođen 1932. godine u Turiji, gde su mu roditelјi ‒ majka Sofija i otac Aleksandar ‒ bili lekari. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mestu i Đurđevu, a u Zagrebu gimnaziju i Medicinski fakultet. Po obavlјenom lekarskom stažu zaposlio se u zdravstvenoj stanici u Đurđevu. U Novi Sad je prešao 1964. za lekara u ambulanti Elektrovojvodine, u sastavu Doma zdravlјa. Specijalistički ispit iz medicine rada položio je 1969. godine. U Beogradu je odbranio magistarski rad pod…