Dr Đura Pap je rođen u Ruskom Krsturu 1913. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, a studije medicine u Zagrebu 1939. godine. Obavezni lekarski staž obavio je u Velikom Bečkereku (Zrenjanin), a 1941. godine dolazi u Ruski Krstur, ali je nedugo zatim mobilisan u vojsku kao rezervni oficir i lekar. Jednu godinu radio je na Kosovu. Posle oslobođenja vraća se u rodni Krstur i u okviru Zdravstvene stanice osniva Savetovalište za žene trudnice i porodilјe. Samopregornim i praktično…