Dr Janko Žilnik je rođen u Kucuri 1881. godine u porodici bogatih zemlјoradnika. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a gimnaziju u Novom Sadu na mađarskom i nemačkom jeziku. Na Medicinskom fakultetu u Budimpešti diplomirao je 1906. godine. Prvo zaposlenje mu je bilo u Solnoku na Tisi u Vojnoj komandi, gde je kao vojni lekar radio pune četiri godine. Potom, oko dve godine radi u svom rodnom mestu u Kucuri, a zatim, pred Prvi svetski rat,  prelazi sa porodicom…