Dr Milutin Gubaš je rođen 1893. godine u Đurđevu u zemlјoradničkoj porodici. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, Srpsku gimnaziju u Novom Sadu, a potom se upisao na Medicinski fakultet u Budimpešti, nastavio studije u Pragu, gde je i diplomirao. Posle obavlјanja obaveznog lekarskog staža zapošlјava se kao lekar u Ambulanti državne železnice u Novom Sadu, gde je radio ceo radni vek. Uporedo s tim, lečio je stanovništvo, obične radnike i sirotinju na novosadskom naselјu Telep. Osim srpskog i…