Irina Papuga je rođena 12. novembra 1946. godine u Bačincima, osnovnu školu je pohađala u Bačincima i Kukujevcima, a srednju, Višu pedagošku i Filozofski fakultet, nastavna grupa Pedagogija, završila je u Novom Sadu. Radila je u Ruskom Krsturu, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, nauku i kulturu, Kulturno-prosvetnoj zajednici Vojvodine i Zavodu za kulturu Vojvodine u Novom Sadu. Bila je poslanica Prosvetno-kulturnog veća Skupštine AP Vojvodine, članica Prosvetnog saveta Vojvodine, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, nauku i kulturu, predsednica Skupštine Društva za…