Pedagog, prevodilac Ivan Kanjuh je rođen 1899. godine u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu. Gimnaziju u Vrbasu je završio za dve godine. Školovanje je produžio u Budimpešti, Berlinu i Beogradu, gde je studirao filozofiju i jezike, prvenstveno starogrčki i latinski jezik. Imao je sklonost prema učenju jezika, te se dobro služio francuskim i nemačkim jezikom. Poznavanje starogrčkog i latinskog jezika odvelo ga je 30-tih godina 20. veka do Bitolјa i Ohrida gde je kao član stručnog…