Prof. dr Janko Pasternak je rođen u Kuli 1970. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu  upisao je 1989. godine. Kao student je više puta nagrađivan za postignut uspeh, a bio je i stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije, kao i Fonda za stipendiranje darovitih studenata novosadskog Univerziteta. Diplomirao je u decembru 1994. godine sa prosečnom ocenom  9,60. Specijalizaciju opšte hirurgije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu upisao je 1996. godine, a specijalistički ispit položio sa odličnim uspehom u oktobru 2001.…