Novinarka,  društvena aktivistkinja, direktorica Martica Tamaš (devojačko Papuga) rođena je u Bačincima ( opština Šid) 8. novembra 1961.Osnovnu školu je završila u rodnom mestu, srednju školu u Šidu a Filozofski fakultet u Novom Sadu smer  srpskohrvatski jezik i jugoslovenska književnost. Kratko je 1985. godine radila kao lektor u Rusinskoj redakciji Radio Novog Sada.Profesionalnu karijeru je nastavila u NIU „Ruske slovo“ 1986. kao novinarka i dopisnica iz opštine . Radila je za  Radio Novi Sad, Televiziju Vojvodine, novinsku agenciju BETA.Jedna je…