Prof. dr Nadežda Ružić (devojačko prezime Kočiš), tehnolog-enolog, profesor Univerziteta (Novi Sad, 4.02.1940 – Novi Sad, 3.01.2002). Otac  joj Evgenije bio ekonomista, a majka Amalija je iz porodice Tamaš. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i gimnaziju (1959), a diplomirala na Tehnološkom fakultetu, prehrambeni smer, tehnologiju vina (1963). Magistarski rad odbranila je 1970, a doktorat 1975, s temom Prilog poznavanju sumpor-vodonika u tehnologiji vina. Za asistenta na Tehonološkom fakultetu izabrana je 1964, za docenta 1976, vanredni profesor postala je…