Prof. dr Radmila Šovljanski (devojačko prezime Sakač) rođena je u Beogradu 1930. godine. Po završetku Realne gimnazije, upisala se na Farmaceutski fakultet u Zagrebu, koji je završila 1953. godine. Svoj radni vek prof. dr Radmila Šovljanski započela je kao apotekar Vojne bolnice u Petrovaradinu, da bi u Centru za kriminalistiku i sudsku medicinu PSUP-a u Novom Sadu radila u Hemijsko-toksikološkoj laboratoriji kao šef do 1965. godine, kada je izabrana za asistenta na predmetu Fitofarmacija na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.…