Aforističar, novinar, društveni radnik Vladimir Segedi je rođen u Ruskom Krsturu 1950. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, gimnaziju u Novom Sadu, a Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Radio je u šećerani u Crvenki, a u dva mandata je bio sekretar Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Kuli. Prvi aforizam napisao je nakon završetka školovanja. Sarađivao je sa  novinama “Ruske slovo” gde je godinama imao stalnu rubriku aforizama „Sedam puta odjednom“. Godinama je pisao za sportske strane u istim…