Društveni radnik, urednik, direktor

Vladislav Juhas je rođen. 07. 1937. u Ruskom Krsturu, gde je završio osnovnu školu. Po završetku srednje poljoprivredne škole jedno vreme je radio u Zemljoradničkoj zadruzi u Kucuri,  1959. se upisao na Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, a diplomu stiče 1963. godine.

U svojoj radnoj karijeri, Juhas je obavljao više funkcija u tadašnjem Socijalističkom savezu radnog naroda (SSRN) na lokalnom, pokrajinskom, republičkom i federalnom nivou.

Glavni i odgovorni urednik rusinske redakcije Radio Novog Sada postao je 1973. godine. Bio je član Upravnog odbora RTV Novi Sad, i u jednom mandatu i direktor Radio Novog Sada.

Za svoj profesionalni i društveni angažman odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrenom zvezdom.

Juhas je nastrado u saobraćajnoj nesreći 4.01.1993. godine, sahranjen je na Novom groblju u Novom Sadu.