Lidija Fodor rođena je 25. jula 1989. godine u Bačkoj Topoli, u Srbiji.

Titulu doktora računarskih nauka stekla je odbranom doktorske teze: „Analiza i implementacija klase algoritama za distibuiranu konveksnu optimizaciju: Evaluacija performansi i karakteristika na praktičnim HPC klasterima“.

Prirodno-matematički fakultet završila je na Univerzitetu u Novom Sadu. Tri godine je predavala informatiku u novosadskoj Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, a od juna 2023. godine Lidija je docent na Departmanu za matematiku u informatiku na prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Dobila je nagradu za najboljeg saradnika u nastavi za period 2018-2021. godine.