DOBROVOLJNO, NEVLADINO I NEPROFITNO UDRUŽENJE

Zalaganje za zaštitu prava i interesa novinara

Zalaganje za unapredjenje saradnje sa svim medijima na rusinskom jeziku
Članstvo

Dobrovoljno

Članstvo u NAR je dobrovoljno i stiče se potpisivanjem pristupnice.

Ravnopravnost

Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva

odlučuje

Neposredno odlučuje

Dr Lidija Fodor

Lidija Fodor rođena je 25. jula 1989. godine u Bačkoj Topoli, u Srbiji. Titulu doktora računarskih nauka stekla je odbranom doktorske teze: „Analiza i implementacija klase algoritama za distibuiranu konveksnu optimizaciju: Evaluacija performansi i karakteristika na praktičnim HPC klasterima“. Prirodno-matematički fakultet završila je na Univerzitetu u Novom Sadu. Tri godine je predavala informatiku u novosadskoj Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, a od juna 2023. godine Lidija je docent na Departmanu za matematiku u informatiku na prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Dobila…

0
Opširnije...

Dr Vladimir Harhaji

Vladimir Harhaji rođen je 9. jula 1973. godine u Novom Sadu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1999. godine. Specijalizaciju iz ortopedske hirurgije i traumatologije položio 2006. godine. Odbranio je magistarsku tezu 2008, a doktorsku disertaciju 2012. godine. Od 2004. godine angažovan kao asistent pripravnik na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Od 2008. godine izabran za asistenta, a od 2012. godine u docenta. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2017. godine. Od 2020. godine radi…

0
Opširnije...

Dr Sandra Bučko

Sandra Bučko iz Ruskog Krstura rođena je 3. januara 1988. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmjak” završila je u Ruskom Krsturu, a zatim Tehnološki fakultet u Novom Sadu, studijski program: prehrambeno inžinjerstvo, na čemu je i doktorirala 2020. godine. Od 2013. godine je zaposlena na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Prvo kao istraživač-pripravnik do 2015. godine, potom do 2018. godine kao istraživač-saradnik. Od 2018. godine radi kao asistent i od 2023. godine kao asistent sa doktoratom. Kontakt:…

0
Opširnije...

Dr Robert Džudžar

Robert Džudžar iz Ruskog Krstura rođen je 28. marta 1989. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmajk” završio je u Ruskom Krsturu na rusinskom jeziku, a zatim je upisao fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, masterovao je astrofiziku u Austriji/Italiji, a titulu doktora astrofizike stekao je na Svinburn Univerzitetu u Melburnu u Australiji. Kroz svoje školovanje, na master studijama, dve godine je dobijao stipendiju Erazmus Mundus, A kategorije, a na doktorskim studijama dobio je SUPRA stipendiju koju…

0
Opširnije...

Dr Jasna Papuga

Jasna Papuga iz Ruskog Krstura rođena je 6. aprila 1984. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmjak” završila je na maternjem rusinskom jeziku. Za vreme gimnazijskog školovanja, dva puta je bila u Istraživačkoj stanici „Petnica” na seminarima za matematiku. Njen najveći uspeh u tom periodu bio je plasman na Republičko takmičenje iz matematike u Pančevu, a Gimnaziju je završila kao đak generacije. Potom upisuje fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je na osnovu postignutog uspeha…

0
Opširnije...

Dr Marija Vukmirović Papuga

Marija Vukmirović Papuga rođena je u Novom Sadu, 28. aprila 1979. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 2007. godine. Od jula 2011. godine zaposlena je u KC Vojvodine, u Centru za laboratorijsku dijagnostiku, Odeljenje za nuklearnu medicinu. Specijalističke studije iz nuklearne medicine, upisala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2013. godine, a specijalistički ispit je položila 2017. godine. Stručno se usavršavala u zemlji i inostranstvu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Određivanje serumske koncentracije uromodulina u proceni funkcionog statusa bubrega…

0
Opširnije...

Dr Marijana Ačanski

Dr Marijana, devojačko Špika, Ačanski, (majka joj Rusinka, Natalija Malacko iz Ruskog Krstura), je rođena 13. aprila 1963. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom, da bi potom upisala Tehnološki fakultet. Redovne studije je okončala 1987. godine i odmah produžila treći stepen, magistarske studije, po tadašnjem programu studiranja, da bi do odbrane doktarata iz tehničko-tehnoloških nauka stigla 1999. godine. Pre toga, već 1989. godine, zaposlila se kao asistent na matičnom fakultetu za predmet…

0
Opširnije...

Dr Marija Joksović

Osnivač Advokatske kancelarije Dr Marija Joksović rođena je 1978. godine u gradu Vrbasu, u južnobačkom okrugu. Osnovnu školu, pa zatim Gimnaziju ”Petro Kuzmjak” završila je u Ruskom Krsturu kao odličan đak. Njen obrazovni put se nastavlja u glavnom gradu Autonomne pokrajine Vojvodine, Novom Sadu, gde je 2002. godine diplomira na Pravnom fakultetu. Pravosudni ispit, kao krunu pravničke profesije, položila je 28.02.2005. Iste godine, 28. oktobra, Dr. Marija Joksović upisuje se u imenik advokata u Advokatskoj komori Vojvodine koja je član…

0
Opširnije...

Dr Tamara Rončević

Tamara Rončević, devojačko Hrin, iz Ruskog Krstura, rođena je 16. marta 1987. godine u Vrbasu. Pohađala je Osnovnu školu „Petro Kuzmjak” (1994-2002), potom Gimnaziju „Petro Kuzmjak” u Ruskom Krsturu (2002-2006). Upisala je osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i stekla je zvanje profesora hemije (2006-2010). Master akademske studije hemije (modul: professor hemije) na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i zvanje master hemičar stekla je 2010-2011. godine. U nastavku profesionalnog usavršavanja upisala je doktorke akademske studije metodike…

0
Opširnije...

Dr Aleksandar Mudri

Dr Aleksandar Mudri rodjen je 11.05.1983. u Vrbasu, Republika Srbija. Osnovne studije na Odseku za rusinski jezik i književnost završio je 2007. godine (diplomski rad „Koriščenje pridevsko imeničkih konstrukcija u jeziku Hnaćukovih pripovedača“) Master studije završio je 2011. godine( master rad „Poljoprivredna leksika Rusina u Vojvodini“) Doktorske studije Jezik i literatura, modul jezik, završio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2023. godine (doktorski rad „Terminologija u vezi sa odgajanjem domaćih životinja u rusinskom jeziku u Vojvodini“) Školske 2006-2007. godine…

0
Opširnije...
Kalendar novosti
јул 2024.
П У С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Najnovije
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
29 новембра, 2023
Posetite