DOBROVOLJNO, NEVLADINO I NEPROFITNO UDRUŽENJE

Zalaganje za zaštitu prava i interesa novinara

Zalaganje za unapredjenje saradnje sa svim medijima na rusinskom jeziku
Članstvo

Dobrovoljno

Članstvo u NAR je dobrovoljno i stiče se potpisivanjem pristupnice.

Ravnopravnost

Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva

odlučuje

Neposredno odlučuje

Мелания Надь

Мелания Надь (дзивоцке Хромиш) фармацеут, специялиста медицинскй биохемиї, примариюс, народзена 17. юния 1938. року. Основну школу и нїзшу ґимназию закончела у Руским Керестуре на мацеринским язику, а висшу ґимназию у Оджаку 1956. року. Фармацеутски факултет закончела у Беоґраду 1961. року, а Специялистични испит зоз медицинскей биохемиї положела 1967. року на Институту за Медицинску биохемию Фармацеутского факултета у Беоґрадзе. Окремна специялносц була єй одредзованє хормонох и метаболитох у тїлесних чечносцох (катехоламини и стероиди). Званє примариюса достала 1981. року. Єй професийна драга…

0
Opširnije...

Melanija Nađ

Melanija Nađ (devojačko Hromiš), farmaceut, specijalista medicinske biohemije, primarijus, rođena je 17. juna 1938. godine. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završila je u Ruskom Krsturu na rusinskom maternjem jeziku, a višu gimaziju u Odžacima 1956. godine. Farmaceutski fakultet završila je u Beogradu 1961. godine, a specijalistički ispit iz medicinske biohemije položila je 1967. godine. Posebna specijalnost bila joj je određivanje hormona i metabolita u telesnim tečnostima (kateholamini i steroidi). Zvanje primarijusa stekla je 1981. godine. Njen profesionalni put počeo je…

0
Opširnije...

Dr Marija Vukmirović Papuga

Marija Vukmirović Papuga rođena je u Novom Sadu, 28. aprila 1979. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 2007. godine. Od jula 2011. godine zaposlena je u KC Vojvodine, u Centru za laboratorijsku dijagnostiku, Odeljenje za nuklearnu medicinu. Specijalističke studije iz nuklearne medicine, upisala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2013. godine, a specijalistički ispit je položila 2017. godine. Stručno se usavršavala u zemlji i inostranstvu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Određivanje serumske koncentracije uromodulina u proceni funkcionog statusa bubrega…

0
Opširnije...

Iso Planić

Iso Planić je na studijama počeo da se zanima sa planinarstvo. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu završio je 1991. godine studije geografije. Zaposlio se u Subotici i radio u nekoliko osnovnih škola u gradu. Promenio je osam škola dok se nije skrasio u Hemijsko-tehnološkoj i Politehničkoj u kojoj je od 2009. godine direktor. U svom gradu je inicirao izgradnju četiri veštačke stene (nacrtao, osmislio, planirao, učestvovao u izgradnji) i tako sa saradnicima doneo jedan sport koji je sada olimpijski.…

0
Opširnije...

Mihal Ljikar

Mihal Ljikar rođen je 8. septembra 1954. godine u Đurđevu. Tu je završio i osam razreda osnovne škole, a potom je upisao Mašinsku školu u Žablju. Kada je postao punoletan, muzika je postala njegova osnovna životna preokupacija. Postao je član Tamburaškog orkestra KUD „Taras Ševčenko”. Ubrzo se i notno opismenio i stekao stabilniju osnovu za dalje individualno usavršavanje. Početkom osamdesetih godina počeo je da komponuje, kad mu je bilo 28 godina. Od tada počeo je da se interesuje i za…

0
Opširnije...

Петро Файфрич

Петро Файфрич народзени 15. фебруара 1942. року у Беркасове при Шиду, дзе закончел и основну школу. Ище як дванацрочни хлапец почал бавиц рукомет, 1957. року уписал Польопривредну школу у Шапцу и предлужує ше занїмац зоз спортом. Успишно бавел и фодбал (наступал за ФК „Борец” зоз Шабцу) и рукомет. После штреднєй школи уписал Польопривредни факултет у Земуну и постава бавяч екипи РК „Младосц”. После Младосци преходзи до РК „Червена гвизда”, вец до Динама з Панчева. Потим постава член историйней екипи Червинки…

0
Opširnije...

Petar Fajfrić

Petar Fajrić rođen je 15. februara 1942. godine u Berkasovu kod Šida gde je završio i osnovnu školu. Još kao dvanaestogodišnji učenik počeo je da igra rukomet, 1957. godine upisuje Poljoprivrednu školu u Šapcu i nastavlja bavljenje sportom. Sa uspehom se bavio i fudbalom (nastupao za FK „Borac“ Šabac) i rukometom. Nakon srednje škole upisuje Poljoprivredni fakultet u Zemunu i postaje igrač ekipe RK „Mladost“. Nakon Mladosti prelazi u RK Crvena zvezda, pa Dinamo iz Pančeva. Potom postaje član istorijske…

0
Opširnije...

Magdalena Hornjak Lelas

Magdalena Hornjak Lelas rođena je u Đurđevu 31. avgusta 1936. godine. Osnovnu školu završila je u Đurđevu, a potom je upisala Srednju muzičku školu „Isidor Bajić” u Novom Sadu. Nakon završetka muzičke škole počela je da radi kao nastavnica klavira u Osnovnoj muzičkoj školi u Vrbasu školske 1955/56. godine, a zatim je prešla da radi u odeljenje dokumentacije u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, gde je radila do 1960. godine. Od 1961. godine radi kao nastavnica muzičkog obrazovanja u…

0
Opširnije...

Silvester Takač

Silvester Takač je bio član prve šampionske generacije FK „Vojvodina” iz 1966. godine i jedan od najboljih igrača i najboljih strelaca u istoriji kluba. Rođen je 8. novembra 1940. godine u Đurđevu, u rusinskoj porodici sa devetoro dece, koja je vrlo brzo ostala bez oba roditelja. Kada je imao samo pet godina, njegova porodica se doselila u Novi Sad, gde je završio osnovnu školu i izučio krojački zanat, a kasnije je i diplomirao na Višoj ekonomskoj školi. Juniorskom timu Vojvodine…

0
Opširnije...

Dr Lidija Fodor

Lidija Fodor rođena je 25. jula 1989. godine u Bačkoj Topoli, u Srbiji. Titulu doktora računarskih nauka stekla je odbranom doktorske teze: „Analiza i implementacija klase algoritama za distibuiranu konveksnu optimizaciju: Evaluacija performansi i karakteristika na praktičnim HPC klasterima“. Prirodno-matematički fakultet završila je na Univerzitetu u Novom Sadu. Tri godine je predavala informatiku u novosadskoj Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, a od juna 2023. godine Lidija je docent na Departmanu za matematiku u informatiku na prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Dobila…

0
Opširnije...
Kalendar novosti
децембар 2023.
П У С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Najnovije
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
29 новембра, 2023
29 новембра, 2023
28 новембра, 2023
Posetite