Rusinske vertikale

Projekat „Rusinski portal kulture“ podržan je od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vlade Vojvodine  i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (Budžetski fonda za nacionalne manjine Vlade Republike Srbije).

„Rusinski portal kulture“ realizuje projektni tim Novinarske asocijacije Rusina (NAR) – Jelena Perković, Đura Laćak, Mikola M. Cap, Marija Perković, Jasna Kovač, Jasmina Đuranin i Miroslav Dobronjovski.

Druga faza projekta „Rusinske vertikale II” završena je 2023. godine, a realizovao ga je tim Irina Hardi Kovačević, Jasmina Taušan, Slavica Fejsa, a koordinatorka projekta bila je Jasmina Đuranin. Projekat su podržali Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživački rad.

Dr Lidija Fodor

Lidija Fodor rođena je 25. jula 1989. godine u Bačkoj Topoli, u Srbiji. Titulu doktora računarskih nauka stekla je odbranom ...

Dr Vladimir Harhaji

Vladimir Harhaji rođen je 9. jula 1973. godine u Novom Sadu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu diplomirao je 1999 ...

Dr Sandra Bučko

Sandra Bučko iz Ruskog Krstura rođena je 3. januara 1988. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmjak” završila ...

Dr Robert Džudžar

Robert Džudžar iz Ruskog Krstura rođen je 28. marta 1989. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmajk” završio ...

Dr Jasna Papuga

Jasna Papuga iz Ruskog Krstura rođena je 6. aprila 1984. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmjak” završila ...

Dr Marija Vukmirović Papuga

Marija Vukmirović Papuga rođena je u Novom Sadu, 28. aprila 1979. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 2007. godine ...

Dr Marijana Ačanski

Dr Marijana, devojačko Špika, Ačanski, (majka joj Rusinka, Natalija Malacko iz Ruskog Krstura), je rođena 13. aprila 1963. godine u ...

Dr Marija Joksović

Osnivač Advokatske kancelarije Dr Marija Joksović rođena je 1978. godine u gradu Vrbasu, u južnobačkom okrugu. Osnovnu školu, pa zatim ...

Dr Tamara Rončević

Tamara Rončević, devojačko Hrin, iz Ruskog Krstura, rođena je 16. marta 1987. godine u Vrbasu. Pohađala je Osnovnu školu „Petro ...

Dr Aleksandar Mudri

Dr Aleksandar Mudri rodjen je 11.05.1983. u Vrbasu, Republika Srbija. Osnovne studije na Odseku za rusinski jezik i književnost završio ...

Dr Ana Rimar Simunović

Ana Rimar Simunovič, rođena je 9. decembra 1991. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju, i ...

Dr Ivana Budinski

Ivana Budinski iz Ruskog Krstura rođena je 10. avgusta 1987. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmjak” završila ...

Dr Boris Varga

Boris Varga iz Ruskog Krstura rođen je 9. marta 1975. godine u Kuli. Osnovu školu završio je u Ruskom Krsturu ...

Dr Svetlana Stojkov

Dr. sc. Svetlana Stojkov rođena je 22. juna 1967. godine u Kuli. Osnovnu školu završila je u Ruskom Krsturu a ...

Mihal Ljikar

Mihal Ljikar rođen je 8. septembra 1954. godine u Đurđevu. Tu je završio i osam razreda osnovne škole, a potom ...

Petar Fajfrić

Petar Fajrić rođen je 15. februara 1942. godine u Berkasovu kod Šida gde je završio i osnovnu školu. Još kao ...

Magdalena Hornjak Lelas

Magdalena Hornjak Lelas rođena je u Đurđevu 31. avgusta 1936. godine. Osnovnu školu završila je u Đurđevu, a potom je ...

Silvester Takač

Silvester Takač je bio član prve šampionske generacije FK „Vojvodina” iz 1966. godine i jedan od najboljih igrača i najboljih ...

Zlata Paplacko

Zlata Paplacko rođena je 17. aprila 1969. godine u Ruskom Krsturu. Rano je počela da se bavi rukometom, na poziciji ...

Julijan Nađ

Julijan Nađ se rodio 6. januara 1957. godine u Ruskom Krsturu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju (1972-1976.), a ...

Julijan Kolesar

Julijan Kolesar se rodio 15. jula 1927. godine u Đurđevu, a umro 1991. godine u Montrealu (Kanada). Osnovnu školu završio ...

Tomislav Mišir

Tomislav Mišir je rođen u Vukovaru 9. februara 1944. godine. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Vukovaru, a Medicinski ...

Simeon Ramač

Simeon, Sima, Ramač se rodio 18. novembra 1937. godine u Đurđevu, gde je završio osnovnu školu, posle srednje škole upisao ...

Dr Oksana Timko Đitko

Oksana Timko Đitko (devojačko Timko), doktor filologije, slavista, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, rođena je 31. maja 1965 ...

Miron Kološnjaji

Miron Kološnjaji se rodio 27. juna 1930. godine u Ruskom Krsturu, osnovnu školu, niže razrede je završio u Laliću, a ...

Ljubka Segedi Falc

Ljubka Segedi Falc je rođena u Petrovcima, 10. aprila 1932. godine, gde je završila četiri razreda osnovne škole, a dalja ...

Dr Đura Oros

Profesor dr Đura Oros se rodio u Ruskom Krsturu, 15. marta 1957. godine. Posle osnovnog i srednjeg obrazovanja upisao se ...

Dr Vladimir Puškaš

Vladimir Puškaš se rodio 5. juna 1969. godine u Vrbasu. Porodica je u Vrbas došla iz Kucure. Posle osnovnog i ...

Lidija Ramač

Lidija Ramač je rođena 26. jаnuara 1965. godine u Ruskom Krsturu, a školovala se u Novom Sadu, gde je posle ...

Dr Janko Ramač

Janko Ramač je rođen u Ruskom Krsturu 22. marta 1955. godine. Tu je završio osnovnu školu i gimnaziju 1975. godine ...

Dr Slavica Dudaš

Slavica Dudaš (rođena Ramač) je rođena 12. 9. 1968. godine u Osjeku, u Hrvatskoj. Godinu dana sa roditeljima živi u ...

Olena Papuga

Olena Papuga rođena je 10. juna 1964. u Ruskom Krsturu. Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Ruskom Krsturu, a ...

Dr Janko Sabadoš

Janko Sabadoš je rođen 19. juna 1928. godine u Ruskom Krsturu, a umro je 16. decembra 2015. godine u Beogradu ...

Julijan Ramač

Julijan Ramač Čamo rođen je 21. decembra 1963. godine u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu završio je u svom rodnom selu, ...

Slavko Nađ

Slavko Nađ iz Ruskog Krstura rođen je 24. jula 1966. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu, a Učiteljski ...

Senka Benčik

Senka Benčik, devojačko Papuga, rođena je 28. decembra 1973. godine u Bačkoj Topoli, gde je završila osnovnu školu. Srednje obrazovanje ...

Dr Leona Dorotić Guteša

Leona Dorotić Guteša rođena je 8. februara 1938. godine u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu završila je u rodnom mestu, a ...

Zvonimir Pavlović

Zvonimir Pavlović iz Novog Sada rođen je 15. jula 1955. godine u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu i gimanziju završio je ...

Vladimir Nađ Aćim

Vladimir Nađ Aćim iz Ruskog Krstura rođen je 7. avgusta 1970. godine u Kuli. Osnovnu i srednju školu (Sistem i ...

Aleksandar Herbut

Aleksandar Herbut iz Ruskog Krstura rođen je 12. februara 1979. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmjak” završio ...

Mihal Budinski

Mihal Budinski rođen je 23 oktobra 1966. godine u Vrbasu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje završio je u Muzičkoj školi ...

Dr Melanija Vislavski

Prim. dr. Melanija Vislavski (Olejar), rodjena je 26. aprila 1953. godine u Novom Sadu. Pohađala je Osnovnu školu „Jovan Jovanović ...

Iso Planić

Iso Planić je na studijama počeo da se zanima sa planinarstvo. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu završio je 1991 ...

Dr Daniela Tamaš

Daniela Tamaš rodjena je 18. septembra 1973.godine u Novom Sadu. Odrasla je u Kucuri, gde je završila osnovnu školu. 1997 ...

Dr Vladimir Kirda Bolhorves

Vladimir KIRDA BOLHORVES rođen je 1. oktobra 1942. godine u Ruskom Krsturu. Godine 1957. u rodnom mestu je završio osnovnu ...

Boris NADLUKAČ

Rođen je 3. oktobra 1975. godine u Novom Sadu. Završio je Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima –diplomirani menadžer u ...

Melanija Nađ

Melanija Nađ (devojačko Hromiš), farmaceut, specijalista medicinske biohemije, primarijus, rođena je 17. juna 1938. godine. Osnovnu školu i nižu gimnaziju ...

Dr. sc. Emil Hnatko

Emil Hnatko je rođen 8. avgusta 1941. godine u Privinoj Glavi, Šid, Srbija. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, ...

Dr Janko Žilnik

Dr Janko Žilnik je rođen u Kucuri 1881. godine u porodici bogatih zemlјoradnika. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, ...

Prof. dr Nadežda Ružić

Prof. dr Nadežda Ružić (devojačko prezime Kočiš), tehnolog-enolog, profesor Univerziteta (Novi Sad, 4.02.1940 – Novi Sad, 3.01.2002). Otac  joj Evgenije ...

Dr Aleksandar Sakač-Budišin

Dr Aleksandar Sakač-Budišin, lekar (Đurđevo 2.01.1895 – Sremska Mitrovica 30.07.1970). Otac mu je bio Petar, ćurčija, a majka Melanija rođ ...

Dr Đura Pap

Dr Đura Pap je rođen u Ruskom Krsturu 1913. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, a studije medicine ...

Dr Borislav Sakač

Dr Borislav Sakač je rođen 1932. godine u Turiji, gde su mu roditelјi ‒ majka Sofija i otac Aleksandar ‒ ...

Irina Papuga

Irina Papuga je rođena 12. novembra 1946. godine u Bačincima, osnovnu školu je pohađala u Bačincima i Kukujevcima, a srednju, ...

Dr Milutin Gubaš

Dr Milutin Gubaš je rođen 1893. godine u Đurđevu u zemlјoradničkoj porodici. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, Srpsku ...

Dr Jovan Janko Šarik

Dr Jovan Janko Šarik je rođen 1909. godine u zemlјoradničkoj porodici u Đurđevu, gde je završio osnovnu školu. Studirao je ...

Prof. dr Janko Pasternak

Prof. dr Janko Pasternak je rođen u Kuli 1970. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu  upisao je 1989. godine ...

Prof. dr Ljuba Budinski-Petković

Prof. dr Ljuba Budinski-Petković je rođena1964. godine u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu završila je u Novom Sadu sa ...

Evgenij  M. KOČIŠ

Pisac, urednik Rodio se u Đurđevu 05.08.1910. godine, u siromašnoj seljačko-radničkoj porodici sa devetoro dece, i rođeni je brat poznatog ...

Dr JULIJAN RAMAČ

Redovni profesor rusinskog jezika na Odseku za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  Dr Julijan Ramač je rođen u Ruskom ...

Prof. dr MIHAJLO FEJSA

Redovni profesor na Odseku za rusinistiku Filozofskog fakulteta Novosadskog  univerziteta Rođen je u Kucuri 1957. godine, gde je pohađao osnovnu ...

Mihajlo KOVAČ

Učitelj, pisac, dramaturg, autor više udžbenika, publisicsta Mihajlo Kovač je rođen 27.oktobra 1909. godine u Šidu.Osnovnu školu je završio u ...

Vladimir SEGEDI

Aforističar, novinar, društveni radnik Vladimir Segedi je rođen u Ruskom Krsturu 1950. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, ...

Roman MIZ

Sveštenik, publicista, novinar, prevodilac Roman Miz je rođen 13.novembra 1932. godine u Drohobiču (Ukrajina) u svešteničkoj porodici koja se 1933.  ...

Nikola  ŠANTA

Pesnik, novinar, esejista, urednik, društveni radnik Nikola Šanta je  rođen 23. septembra 1959. godine u Đurđevu. Od 1965. živi u ...

Martica TAMAŠ

Novinarka,  društvena aktivistkinja, direktorica Martica Tamaš (devojačko Papuga) rođena je u Bačincima ( opština Šid) 8. novembra 1961.Osnovnu školu je ...

Jelena  PERKOVIĆ

Novinarka, aktivistkinja Jelena (Šanta) Perković rođena je 3. maja 1950. u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u ...

Ivan KANјUH

Pedagog, prevodilac Ivan Kanjuh je rođen 1899. godine u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu. Gimnaziju u ...

akademik Fedor HERBUT

Redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, predsednik Odbora za fiziku SANU Akademik Fedor Herbut rođen je 2.maja 1932. godine ...

dr Đura HARDI

Istoričar, profesor univerziteta, pesnik Đura Hardi je rođen u Ruskom Krsturu  19.decembra 1971. godine Osnovnu školu i gimnaziju je završio ...

Ahneta BUČKO PAPHARHAJI

Pesniknjia, novinarka i prevoditeljka Ahneta (Bučko) Papharhaji je rođena 3.novembra.1951. godine u Mikloševcima. Gimnaziju je završila u Vukovaru,  u Novom ...

Miron KANJUH

Pripovedač, dramaturg, scenarita, privrednik Miron Kanjuh je rođen 9. novembra 1943. u Đurđevu.Školovao se u Đurđevu, Ruskom Krstiru, Vrbasu i ...

Natalija DUDAŠ

Pesnikinja, esejistkinja Natalija Dudaš je rođena u Ruskom Krsturu 15. decembra 1958. Završila je opštu književnost i teoriju književnosti na ...

Prim. dr. Vladimir LJIKAR

Specijalista za higijenu Rodio se 28.decembra 1937. godine, u Šajkašu, opština Titel. Njegova prodica se 1945. godine, preselila u Novi ...

Prim. dr Mikola NOVTA

Specijalista za ginekologiju i akušerstvo Rodio se 07.8.1937. godine u Đurđevu, gde je završio i osnovnu školu. Gimnaziju je završio ...

Mihajlo ZAZULJAK

Novinar, režiser, glumac Mihajlo Zazuljak je rođen u Ruskom Krsturu 12. aprila 1961. godine. Završio je Pedagošku akademiju  u Somboru, ...

Vlado NJARADI

Slikar, dizajner, multimedijalni umetnik Vlado Njaradi je rođen 16. juna 1966. godine  u Vrbasu.Završio je Školu za dizajn, grafički odsek ...

Vladislav JUHAS

 Društveni radnik, urednik, direktor Vladislav Juhas je rođen. 07. 1937. u Ruskom Krsturu, gde je završio osnovnu školu. Po završetku ...

Simeon SAKAČ

Advokat, društveni radnik, novinar Simeon Sakač je rođen u Đurđevu, 06.11.1929. godine. Školovao se u Đurđevu, Novom Sadu, Somboru, Puli, ...

Marija HORNJAK PUŠKAŠ

Novinaraka i urednica Marija Hornjak Puškaš rodila se 16. avgusta 1931. godine u Đurđevu i tu je završila šest razreda ...

Mikola SKUBAN

Novinar, književnik, glumac amater, prevodilac i humorista Mikola Skuban se rodio 2.07.1932. u Kucuri gde  je završio osnovnu školu. Četiri ...

 Joakim KIME VISLAVSKI

Fudbaler i fudbalski trener Joakim Kime Vislavski   je rođen 26 decembra 1940 u Vrbasu. Po završetku Zanatske škole (metalostrugar) u ...

Dr Maftej (Matej) VINAJ

Pesnik, publicist, prosvetni radnik, advokat, sudija Rodio se 8. marta 1898. godine u Ruskom Krsturu, gde je završio osnovnu školu ...

Janko FEJSA

Učitelj, poeta, aktivista Rusinskog narodno-prosvetnog društva Rodio se u Kucuri 13. avgusta 1904. godine.  Detinjstvo je proveo u rodnom mestu, ...

Irina HARDI-KOVAČEVIĆ

Novinarka, književnica i književna kritičarka Irina (devojačko Hardi ) Kovačević rođena je 17. septembra 1944. god u Ruskom Krsturu. Na ...

Miroslav VISLAVSKI

Politički i sportski radnik, novinar Miroslav Vislavski je rođen 5. avgusta 1952. u Vrbasu  gde pohađa osnovnu školu i Školu ...

Dr Darko  VARGA

Pijanista, pedagog Dr Darko Varga je rodjen 13.06.1987.godine u Ljubljani. Nastupa od svoje devete godine. Nižu muzičku školu je završio ...

Vladimir PALANČANIN

Novinar, urednik, direktor Vladimir Palanačnin je rođen 5. avgusta.1953. godine u Đurđevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Vrbasu ...

Andrea PALATINUS

Andrea PALATINUS* Аndrea Palatinus (1983, Subotica). Završila је četvorogodišnju privatnu školu primenjenih umetnosti (Odsek ilustracije) u Lionu (Francuska), a zatim ...

Dr Mihajlo LJIKAR

Dr telekomunikacija, društveni radnik, sportista Dr Mihajlo Ljikar  je  rođen u Bačkom Gradištu 1935. godine. Osnovnu školu završio je u ...

Vladimir GARJANSKI

Književnik, književni kritičar i pedagog Vladimir Garjanski je rođen 2. jula 1959. godine u Osijeku (SFRJ). Osnovnu i srednju hemijsko-tehnološku ...

dr Stevan KONSTANTINOVIĆ

dr Stevan KONSTANTINOVIĆ docent na Univerzitetu u Novom Sadu, novinar, prevodilac, esejista Rođen 1964. godine u Sremskoj Mitrovici. Živeo je, ...

Olga KARLAVARIS

Novinarka, urednica, profesorica likovnog vaspitanja Olga ( devojačko Kovač) Karlavaris rođena je u Novom Sadu  18. maja 1954.godine. Završila srednju ...

Mikola M. CAP

Mikola M. Cap rođen je u Kucuri 3. septembra 1959. godine. Osnovnu školu je završio u Kucuri (1974), gimnaziju u ...

Melanija RIMAR

Pesnikinja, novinarka, urednica Melanija Rimar ( devojačko Ramač)  rođena je 30. avgusta 1958. godine u Ruskom Krsturu. U rodnom mestu ...

Mihal RAMAČ

Novinar, književnik, prevodilac, scenarist Mihal Ramač rođen je 1951. u Ruskom Krsturu (opština Kula, SFR Jugoslavija). Klasičnu gimnaziju i licej ...

Eugen III KOČIŠ

Eugen III KOČIŠ* Diplomirani slikar-grafičar, pisac Eugen III Kočiš  (1955, Kucura). Diplomirao 1981. na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, na ...

prof. dr Janko RAMAČ

Profesor univerziteta, istoričar, jedan od prevodilaca Novog zaveta na rusinski jezik Profesor dr Janko Ramač je rođen u Ruskom Krsturu ...

Aleksandar M. LUKIĆ

Aleksandar M. LUKIĆ* umetnik u tehnici vitraža i fuzionisanog stakla Aleksandar M. Lukić rođen je 1964. U  Sremskoj Mitrovici. Član ...

Vanesa VALET HARDI

Akademska slikarka Vanesa  Valet Hardi rođena je 1971. godine u Vrbasu, U Beogradu je završila Školu za dizajn, a magistrirala ...

Natalija KANJUH

Pesnikija, književna kritičarka, prevoditeljka Natalija Kanjuh ( devojačko Herbut) je rođena 1950. godine u Gospođincima. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) ...

Nađa VOLČKO

Likovna umetnica Nađa Volčko je rođena u Berkasovu 1934. godine. Diplomirala je na Akadamiji primenjenih umetnosti u Beogradu. Specijalizovala je ...

Helena KANJUH

Likovna umetnica i pedagoškinja  Rođena je u Ruskom Krsturu 1938. godine. Osnovnu školu, šest razreda, završila je u Ruskom Krsturu, ...

 Mr Helena MEĐEŠI

Lingvistkinja, lektorka, prevoditelјka,   Mr Helena Međeši (devojačko prezime Papharhaji) rođena je u Ruskom Krsturu 1948. godine, gde je pohađala ...

Dr Vladimir KOVAČ

Dopisni član Francuske poljoprivredne akademije, sekcija fizičko-hemijskih nauka Dr Vladimir Kovač je rođen 30, maja 1936. godine u Bačincima gde ...

akademik JULIJAN TAMAŠ

Inostrani/redovni član Nacionalne akademije nauka i umetnosti Ukrajine u Kijevu od 1997. Rođen 04.08.1950. u Vrbasu. Diplomirao jugoslovensku književnost 1974 ...

Mihajlo VRABELJ

Učitelj i kulturni radnik  među bačkim Rusinima Rodio se u selu Virava (srez Humene, Slovačka) 1866. godine. Školu za đakon-učitelja ...

Pavle ŽILNIK

Arhitekta, prvi dobitnik Tabakovićeve nagrade za arhitekturu Pavle Žilnik je rođen 6. juna 1920. godine u Novom Sadu. Osnovno i ...

Petro Đađa RIZNIČ

Najpoznatiji pozorišni stvaralac bačkih Rusina i nastavnik u prvoj rusinskoj gimnaziji u Ruskom Krsturu Rođen je 28. aprila 1890. godine ...

o . Onufri TIMKO

Poznati istoričar, etnomuzikolog, melograf, kompozitor i horski dirigent Rodio se  5. oktobra 1908 godine u Kucuri. Osnovnu školu je završio ...

Mikola KUČMAŠ

Značajni šahista i šahovski sudija Kada je reč o šahu među Rusinima, tada Mikola Kučmaš zauzima najviše mesto među brojnim ...

o. Mihajlo MUDRI

Sveštenik, prvi predsednik Rusinskog narodno prosvetnog društva RNPD Rođen je 30. decembra 1847. u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu je završio ...

Prof. dr Miroslav PLANČAK

Redovan profesor na Fakltetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu Rodio se u Kuli 24.11.1945. Najranije detinjstvo provodi u Đurđevu ...

Mikola M. KOČIŠ

Poznati rusinski lingvista, pisac, urednik i pedagog Mikola M. Kočiš rodio se u Đurđevu 1. decembra  1928. Osnvnu školu je ...

o. Mihajlo FIRAK

Višegodišnji urednik  Rusinskih novina i  časopisa Рідне слово, sveštenik Rođen je 21, novembra 1897. godine u Ljackom Velikom (Ukrajina), od ...

o. Maksimilijan BUJILA

Inicijator i prvi predsednik Saveza rusinskih učenika, sveštenik i pisac Rođen je u Novom Vrbasu 1904. godine, ali su njegovi ...

Ljubomir SOPKA

Značajni karikaturista jugoslovenoskog prostora, ilustrator, pisac i novinar Kreativni identitet Ljubomira Sopke je višeslojan i u svakoj oblasti stvaralaštva u ...

Petro KUZMJAK

Prvi školovani učitelj-đakon u Ruskom Krsturu, čiji su učenici postali nosioci nacionalnog preporoda Rusina na južnoslovenskim prostorima Rođen je u ...

Julijan PAP

Novinar, urednik, prevodilac, publicista Rodjen je 03. decembra 1943. godine u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu završio je u Ruskom Krsturu ...

prof. dr Julijan MALACKO

Prvi doktor nauka u oblasti fizičke kulture u Vojvodini Prof. dr sc Julijan Malacko je rođen 15.03.1937. godine u rusinskoj ...

o. Jovan HRANILOVIĆ

Grkokatolički sveštenik, novinar, pisac i društveni delatnik Rodio se  18. decembra 1855. godine u Kričkama (Hrvatska). Osnovnu školu je pohađao ...

Jakim Jaša BAKOV

Poznati državni reprezentativac, sportski trener, profesor srpskog i francuskog jezika, poliglota, pesnik i prevodilac, član prvog redakcijskog kolegijuma „Rusinske reči“ ...

Ivan KOVAČ

Poznati jugoslovenski kompozitor, pedagog i intelektualac, autor  velikog broja kompozicija za solo, orkestarsko i horsko izvođenje Rođen je 1. avgusta ...

Irina DAVOSIR MATANOVIĆ

Poznata operska pevačica, primadona Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, poznata i kao radio-pevačica rusinskih, ukrajinskih i srpskih narodnih pesama ...

Irinej TIMKO

 Muzikolog, horski dirigent,kompozitor Rođen je 22 janura 1913 godine u Kucuri. od oca Ivana i majke Marije rođene Šandor. Treći ...

Irena KOLESAR

Jugoslovenska filmska i pozorišna glumica Irena Kolesar rođena je u Slavnoskom Brodu  22. novembra 1925. godine, a u Zagreb se ...

Vladimir HNAĆUK

Ukrajinski etnolog, zapisivač narodnih usmenih predanja,  publicist, lingvista i kulturni radnik Rođen je 9. maja 1871. godine u galicijskom selu ...

o. dr Havril KOSTELJNIK

Rodonačelnik umetničke literature i književnog jezika kod  Rusina u Bačkoj, Sremu i Slavoniji, najugledniji rusinski intelektualac u prvoj polvini 20 ...

Helena SIVČ

Likovna pedagošknja, slikarka Prema podacima sa kojima se raspolaže, Helena Sivč je prva vojvođanska Rusinka koja je završila Akademiju likovnih ...

Eugen KOČIŠ

Značajni jugoslovenski i rusinski vajar Eugen Kočiš  je rođen u Kuli 1922. godine. Akademiju likovnih umetnosti završio je u Zagrebu ...

Emilijan GUBAŠ

Učitelj i dramski stvaralac, jedan od potpredsednika Upravnog odbora Rusinskog narodnog prosvetnog društva Rodio se 25.  februara 1875. godine u ...

Đura PAPHARHAJI

Pisac, novinar, glavni i odgovorni urednik časopisa za literaturu, kulturu i društvena pitanja Švetlosc, dramski stvaralac i inicijator mnogih kulturnih ...

Đura LAĆAK

Publicista, novinar, prvodilac, dugogodišnji društveno poltički aktivista Đura Latjak je rođen 31. oktobra 1933. u Ruskom Krsturu. Završio je novinarsku ...

о. Đura BINDAS

Inicijator i glavni realizator osnivanja Rusinskog narodnog prosvetnog društva (RNPD), prvi potpredsednik istog a kasnije i predsednik; dugogodišnji urednik Rusinskog ...

Dragutin Dragen KOLESAR

Dragen Kolesar  jedan je od najslavnijih glumaca nekadašnje Jugoslavije koji je ponikao iz rusinske zajednice i ostavio duboki trag u ...

Aleksandar DUHNOVIČ

Pregalac nacionalnog preporoda Rusina u istočnoj Slovačkoj i Zakarpatju, gde etnički pripdaju i Rusini iz Bačke, Srema i Slavonije Rođen ...
Kalendar novosti
јул 2024.
П У С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Najnovije
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
30 новембра, 2023
29 новембра, 2023
Posetite