Oksana Timko Đitko (devojačko Timko), doktor filologije, slavista, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, rođena je 31. maja 1965. godine u Vrbasu, Vojvodina, Srbija. 

Oksana Timko je 1992. godine diplomirala opštu lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1992. do 1997. godine bila je na postdiplomskim studijama u Užgorodu u Ukrajini, gde je 1997. odbranila magistarski rad sa naslovom „Botanička i zoološka leksika bačkih Rusina”. Od 2001. godine je zaposlena na Katedri za ukrajinski jezik i književnost, gde je 2006. godine odbranila doktorski rad „Glagolske kategorije u ukrajinskom i hrvatskom jeziku”.

Redovna profesorka na pomenutoj katedri je postala je 2019. godine, izučava slavističku filologiju u prvom redu dijalektologiju, rusinski jezik, morfologiju i istoriju jezika.

Njeni značajniji radovi su: Morfologija – Nazivi biljaka i životinja u rusinskom jeziku, Istorijska gramatika ukrajinskog jezika (prva je izašla 2017, a druga 2021. godine). U oba dela je koautorka sa Julijom Jusip Jakimovič.

Oksana Timko je učestvovala i u radu na Rečniku rusinskog narodnog jezika dr Julijana Ramača, koji je izašao u Novom Sadu kao zajedničko izdanje Filozofskog fakulteta, Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusina, Društva za rusinski jezik i NIU „Ruske slovo”.

Objavila je i više obsežnih lingvističkih radova:

Zajednički slovenski koreni kalendarskih naziva (kalendarema) i njihovih primena u pragmafrazemima;

Dijalektloški pogledi P. Kiralja i jezičke činjenice bačkih govora – pokušaj upoređivanja;

Refleksi дь  i ть  kao prvi divergentni proces u poznom praslovenskom jeziku;

Zajednički koreni genoma u izabranim slovenskim jezicima i njihovo korišćenje u frazeologiji i pragmatici;

Stanje razvoja leksikografije kod podunavskih Rusina;

Formiranje i promene u deklinaciji imenica u rusinskom jeziku (jednina imenica ženskog roda);

Nastanak i promene u sastavu promena imenica u hrvatskom jeziku u poređenju sa drugim slovenskim jezicima;

Poređenje  glagolskih kategorija u savremenim ukrajinskim i hrvatskim govorima;

Metereološka leksika u rusinskom, ukrajinskim i južnoslovenskim jezicima (srpskom, hrvatskom i bugarskom);

Glagolski pridevi u ukrajinskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku;

Poreklo pridevskih predloga u rusinskom jeziku.

Kontakt: okditko@ffzg