Osnivač Advokatske kancelarije Dr Marija Joksović rođena je 1978. godine u gradu Vrbasu, u južnobačkom okrugu. Osnovnu školu, pa zatim Gimnaziju ”Petro Kuzmjak” završila je u Ruskom Krsturu kao odličan đak.

Njen obrazovni put se nastavlja u glavnom gradu Autonomne pokrajine Vojvodine, Novom Sadu, gde je 2002. godine diplomira na Pravnom fakultetu.

Pravosudni ispit, kao krunu pravničke profesije, položila je 28.02.2005. Iste godine, 28. oktobra, Dr. Marija Joksović upisuje se u imenik advokata u Advokatskoj komori Vojvodine koja je član Međunarodne unije advokata.

Master studije završava 2012. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, a zvanje doktora pravnih nauka stiče 2017. godine sa odbranom doktorske disertacije na temu „Pravni položaj direktora u privrednim subjektima“.

Osnivač je advokatske kancelarije, živi i radi u Kuli.

Kontakt: advokat.joksovic@gmail.com, lawofficejoksovic.rs