Robert Džudžar iz Ruskog Krstura rođen je 28. marta 1989. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmajk” završio je u Ruskom Krsturu na rusinskom jeziku, a zatim je upisao fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, masterovao je astrofiziku u Austriji/Italiji, a titulu doktora astrofizike stekao je na Svinburn Univerzitetu u Melburnu u Australiji.

Kroz svoje školovanje, na master studijama, dve godine je dobijao stipendiju Erazmus Mundus, A kategorije, a na doktorskim studijama dobio je SUPRA stipendiju koju je koristio tri i po godine. Na Svinburn Univerzitetu četiri semestra je radio kao asistent u nastavi za predmet eNauka, Elektronika i Pronalaženje univerzuma.

Stažirao je tri meseca kao developer za kompaniju Astronomy Data and Computing Services.

Napisao je nekoliko naučnih radova: The Neutral Hydrogen Properties of Galaxies in Gas-rich Groups (https://arxiv.org/abs/1812.08302); Group pre-processing versus cluster ram-pressure stripping: the case of ESO156-G029 (https://arxiv.org/abs/1909.01509); Environmental processing of galaxies in HI-rich groups (https://arxiv.org/abs/2011.01438).

Takođe, jedan je od koautora članaka: Angular momentum regulates HI gas content and HI central hole size in the discs of spirals (https://arxiv.org/abs/1811.11386); Angular momentum-related probe of cold gas deficiencies (https://arxiv.org/abs/2002.09083); The HI in Ring Galaxies Survey (HI-RINGS) — Effects of the bar on the HI gas in ring galaxies (https://arxiv.org/abs/2304.00515).

Na Hakatonu #DigitalDefence zauzeo je prvo mesto.

Robert Džudžar proveo je 87 sati snimajući galaksije u grupama na teleskopu u Australiji u okviru projekta Australijski teleskopski trag i 307 sati snimajući prstenaste galaksije. U projektu Nobejama takođe je snimao galaksije u grupama i to 45 sati u Japanu.

Trenutno je zaposlen kao naučnik zadužen za podatke (Data Scientist), a voli da programira u programu Python. Počeo da se zanima i sa digitalnom ilustracijom, pa priprema ilustrovanu knjigu za decu „Šetnja po kosmosu”. Više njegovih ilustracija može da se pogleda na sajtu https://mastodon.social/@robertdzudzar.

Robert je zaposlen kao developer veb-sajt aplikacija, a do sada su objavljene njegove aplikacije: Analizator distribucija (https://share.streamlit.io/rdzudzar/distributionanalyser/main/main.py), Ekstraktor boja (https://color-extractor.streamlit.app/) i Prstenaste galaksije (https://hi-rings.streamlit.app/).

Kontakt:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/robertdzudzar/

Fejsbuk: https://www.facebook.com/robert.dzudzar

Imejl: robertdzudzar@gmail.com