Pesniknjia, novinarka i prevoditeljka

Ahneta (Bučko) Papharhaji je rođena 3.novembra.1951. godine u Mikloševcima. Gimnaziju je završila u Vukovaru,  u Novom Sadu je apsolvirala na Filozofskom fakultetu, na katedri za rusinski jezik i književnost.

Novinarsku karijeru je započela u Rusinskoj redakciji Radio Novog Sada gde  provodi ceo radni vek, od 1975. do 2010. godine kada odlazi u penziju. Uređivala je emisije za mlade „Odjeci  ravnice“, emisiju za dijasporu, „Kulturnu panoramu“, „Emisiju za decu“ i „Lepa reč i muzika“. Bila je članica glumačke ekipe emisije „Na talasima muzike i humora“, igrala u radio-dramama, učestvovala u javnim emisijama i dugi niz godina bila recitatorka. Tokom 15 godina glumačke aktivnosti u rusinskom pozorištu, 1996. godine  dobila je bronzanu plaketu. Objavila je zbirku poezije „Odškrinuti prozor“ (1973), „Ptica u tami“(1977), „Kasne reke“ (1984), „Deset pečata tišine“(1989), „Iskušenja Zlopolja“ (2006) i „Osje i trešenje“ (2015). Od tekstova koje je pisala za decu napravlejna je zbirka „Srebrni leptir i druge priče“ (2004).

Prevodila je sa srpskog na rusinski jezik Branka Ćopića, Aleksandra Tišmu, i sa ruskog na rusinski Čehova, Ostrovskog i Slatikov- Ščedrina.

Dobitnica je nagrade „Aleksandar Duhnovič“  Svetskog kongresa Rusina za najbolju knjigu na rusinskom jeziku- „Srebrni leptir i druge priče“ (2005), i pohvalnicu časopisa  Pionirska zahradka (2002).

Živi u Novom Sadu.

Literatura:

  1. Na internetu se ime Ahneta Bučko Papharhaji pojavljuje na više od pet stranica
  2.  https://www.ruskeslovo.com/product-category/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%97/?orderby=date