Mihal Ljikar rođen je 8. septembra 1954. godine u Đurđevu. Tu je završio i osam razreda osnovne škole, a potom je upisao Mašinsku školu u Žablju.

Kada je postao punoletan, muzika je postala njegova osnovna životna preokupacija. Postao je član Tamburaškog orkestra KUD „Taras Ševčenko”. Ubrzo se i notno opismenio i stekao stabilniju osnovu za dalje individualno usavršavanje.

Početkom osamdesetih godina počeo je da komponuje, kad mu je bilo 28 godina. Od tada počeo je da se interesuje i za muzičku pedagogiju. Osnovao je u KUD „Taras Ševčenko” dečiji orkestar, od koga je proisteklo mnogo đurđevskih tamburaša.

Mihal Ljikar se nije zaustavio samo na učenju novih muzičara i komponovanju novih pesama, nego se oprobao i u raspisivanju aranžmana za tamburaške orkestre. Po njegovim aranžmanima tamburaški orkestar RTV Novi Sad na „Ružinom vrtu” je više godina izvodio nove kompozicije sa rusinskim izvođačima.

Godine 1983. javno je prezentovao svoje stvaralaštvo na Festivalu kulture „Crvena ruža” sa kompozicijom „Udajte me majko”. Komponovao je više od 50 rusinskih pesama.

Mihal Ljikar umro je 27. septembra 2021. godine u Đurđevu.