Dr Milutin Gubaš je rođen 1893. godine u Đurđevu u zemlјoradničkoj porodici. Osnovnu školu je završio u rodnom selu, Srpsku gimnaziju u Novom Sadu, a potom se upisao na Medicinski fakultet u Budimpešti, nastavio studije u Pragu, gde je i diplomirao. Posle obavlјanja obaveznog lekarskog staža zapošlјava se kao lekar u Ambulanti državne železnice u Novom Sadu, gde je radio ceo radni vek. Uporedo s tim, lečio je stanovništvo, obične radnike i sirotinju na novosadskom naselјu Telep. Osim srpskog i rusinskog, govorio je nemački, mađarski i češki. Važio je za velikog humanistu, učestvovao je u akcijama za sakuplјanje pomoći siromašnoj deci i za taj rad je dobio više priznanja zahvalnih građana.

Dr Gubaš je bio jedan od osnivača i prvi predsednik Kulturno-prosvetnog saveza jugoslovenskih Rusina, urednik i finansijer lista „Zarja“ koji je izlazio od 1936. do početka rata, aprila 1941. godine. Oko lista su se okuplјali rusinski intelektualci koji su se zalagali za vraćanje pounijaćenih Rusina iz grkokatoličke u pravoslavnu veru, te da se težište Rusina usmeri ka Rusiji, a ne ka Ukrajini. Mislio je i zalagao se za to da Rusini imaju mogućnost izbora u odnosu na versku pripadnost, te izbora u vaspitanju u odnosu na odabir ka građanskoj ili verskoj opredelјenosti.

Preminuo je 1974. godine.