Irina Papuga je rođena 12. novembra 1946. godine u Bačincima, osnovnu školu je pohađala u Bačincima i Kukujevcima, a srednju, Višu pedagošku i Filozofski fakultet, nastavna grupa Pedagogija, završila je u Novom Sadu. Radila je u Ruskom Krsturu, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, nauku i kulturu, Kulturno-prosvetnoj zajednici Vojvodine i Zavodu za kulturu Vojvodine u Novom Sadu.

Bila je poslanica Prosvetno-kulturnog veća Skupštine AP Vojvodine, članica Prosvetnog saveta Vojvodine, pomoćnica pokrajinskog sekretara za obrazovanje, nauku i kulturu, predsednica Skupštine Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu. Sada je sekretarka Društva i sekretarka Koordinacionog odbora društava za jezike, književnost i kulturu, Novi Sad.

Objavila je 252 stručna rada i priloga iz oblasti obrazovanja, prosvete i kulture na srpskom i rusinskom jeziku u časopisima i edicijama: «Ruske slovo» (Rusinska reč), «Švetlosc» (Svetlost),

«Narodni kalendar», «Rusinski kalendar», «Zahradka», «Misao», «Pedagoška stvarnost», «Prosvetni pregled», «Sremske novine», «Sunčani sat», «Šidina», «Pčesa», «Studia Ruthenica», Multijezički bilten «Most», Zbornik SANU i Matice srpske, na internetu (Kanada) itd.

Učestvovala je u više istraživačkih projekata, među kojima i projekat «Razvijanje i unapređivanje rusinskog jezika dece i učenika», kojim je u školama gde žive Rusini sagledano izučavanje rusinskog jezika.

Autorka je tri knjige:

«Rusinska gimnazija / Руска ґимназия» (2000),

«Osnovna škola Bačinci» (2008) i

«Rusinska ’Prosveta‘ u Bačincima / Руска ’Просвита‘ у Бачинцох» (2013),

a takođe i urednik ili priređivač preko 40 knjiga, publikacija i časopisa.

Za zalaganje u radu i kulturno-obrazovnim aktivnostima dobila je više priznanja, među kojima:

  • Medalja zasluga za narod (Beograd, 1980),
  • Zlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije (Beograd, 1993),
  • Povelja Osnovne škole i gimnazije «Petro Kuzmjak» (Ruski Krstur, 2003),
  • Priznanje Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine Srbije (Novi Sad, 2008),
  • «Svetosavska povelja» Opštine Šid (Šid, 2014)
  • Plaketa «Ćirilo i Metodije»Međunarodnog kongresa rusinskog jezika (Prešov, 2015).

Irina Papuga  je član Akademije za kulturu Rusina sveta (Toronto, Kanada, 2007).

Živi i radi u Novom Sadu.