Ljubka Segedi Falc je rođena u Petrovcima, 10. aprila 1932. godine, gde je završila četiri razreda osnovne škole, a dalja četiri razreda niže gimnazije je završila u Vukovaru. Školovanje je produžila u učiteljskoj školi u Osijeku. Već sa 18. godina, kao učiteljica počela je da radi na Ovčari od 1951. do 1954. godine. Počela je da piše još u srednjoj školi, i pisala je svo vreme učiteljevanja od prvog radnog mesta, pa dok je radila u Mikloševcima od 1955. do 1958. godine, Marincima od 1958. pa do 1960. godine, Grabovu od 1960. pa do 1963. godine, Sivcu od 1963. do 1965. godine i Drenovcima gde se najduže zadržala od 1965. pa sve do odlaska u penziju 1988. godine.

Falcova je poeziju objavljivla u rusinskoj periodici, od prve pesme u Švetlosci 1954. godine Cvetovi u polju, te u Novoj dumki, Kalendarima, a zastupljena je i u Antologiji poezije iz 1963. godine, izboru z Stražilovo Bulke sa usana i Antologiji poezije Djure Papharhaja iz 1977. godine. Svega je objavila više od 250 poetskih naslova od kojih je većina ušla u neku od njenih tri objavljene knjige. Prva knjiga joj je objavljena 1975. godine, sa naslovom Lik izdaleka, druga knjiga joj je izašla 1999. godine, pod naslovom Klasje, a treću je pripremila nazvla je Srce na crvenom stolnjaku, ali nije dočekala njen izlazak.

Falcova je pisala i objavljivala i na hrvatskom jeziku.

Ljubka Falc je bila veliki poštovalac rusinske pesme i kulture, bila je jedan od osnivača Društva Rusnak, njegov prvi predsednik, a potom počesni predsednik, kao i prvi član Saveta Svetskog kongresa Rusina, Lemki iz Republike Hrvatske.

Dobitnik je Nagrade Aleksandar Duhnovič za rusku/rusinsku književnost koja joj je dodeljena na Četvrtom bijenalu rusinske/lemkovske kulture za knjigu Klasje.

Falcova je umrla 10. aprila 2018. godine.