Profesor dr Đura Oros se rodio u Ruskom Krsturu, 15. marta 1957. godine. Posle osnovnog i srednjeg obrazovanja upisao se na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Energetika, na kojem je diplomirao 1982. godine. Školovanje je nastavio na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i 1997. godine magistrirao iz oblasti električnih mašina. Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu je doktorirao 2008. godine. Na Institutu za energtiku, elektroniku i telekomunikacije je počeo da radi kao asistent 1982. godine, onda kao docent na Fakultetu tehničkih nauka, Departmanu za energetiku, elektorniku i telekomunikcije 2009. godine, te kao vanredni profesor 2014. godine, a redovni profesor na istom fakultetu je postao 2021. godine.

Pored obaveza u nastavi profesor Oros je objavio i udžbenik za studije elektrotehnike i 4 zbirke zadataka sa elementimaa teorije za te studije. Objavio je i više od 40 naučnih radova u časopisima od kojih 10 sa međunarodnim značenjem. Na stručnim naučnim skupovim podneo je preko 60 saopštenja, među kojima 29 na skupovima međunarodnog značaja.

Dr Đura Oros je objavio i 6 tehničkih inovacija među kojima 2 na međunarodnom nivou.

Od 1982. do 2022. godine godine dr Oros je radio na istraživačkim projektima koji su bili finansirani od strane Pokrajine Vojvodine i Republike Srbije, na kojima je učestvovala njegova Katedra.

Njegova stručna delatnost je takođe bila bogata: učestvovao je u projektovanju, izvođenju i puštanju u pogon novih i rekonstruisanih proizvodnih pogona, među kojima smatra najvažnije:  

Fertil, fabrika za proizvodnju veštačkih đubriva.

Viktorija oil, kojoj je rađena totalna rekonstrukcija uljare u Šidu, kao i novi projekti za produkciju biodizela.

Soja protein, pogon za proizvodnju sojinih proteinskih koncentrata pogon za rizvodnju teksturiranog sojinog proteinskog koncentrata, kao i više vitalnih rekonstrukcija u pogonia Sojaproteina u Bečeju.

Ugradnja novog kotla u Toplani Zapad i rekonstrukcija postrojenja Toplane Sever u Novom Sadu.

Na novoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu.

Nova glavna crpna stania NGC1 u Novom Sadu.

Rekonstrukcija i dogradnja pogona rafinerije u fabrici  “Bimal Sunce doo“, u Somboru

Trenutno je izvestilac Republičke revizione komisije za projekte od posebnog značaja za Republiku Srbiju i član Inžinjerske komore  Srbije (bio član njene skupštine u trećem i četvrtom sazivu) i nekih njenih izvršnih organa.