Olena Papuga rođena je 10. juna 1964. u Ruskom Krsturu.

Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Ruskom Krsturu, a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Završila je Rusinski jezik i književnost i Srpskohrvatski jezik i književnost.

Zaposlena je u Novinsko-izdavačkoj ustanovi „Ruske slovo” kao urednica rubrike Naša mesta, zanima se prevodjenjem, lektorisanjem, a Društvo za rusinski jezik i književnost iz Novog Sada i Društvo Rusina iz Rjeke izdali su njenu knjigu iz etnologije „Stara rusinska kuća”. Knjiga je prevedena i na srpski jezik.

Nakon parlamentarnih izbora 2008. godine izabrana je za poslanicu Lige socijaldemokrata Vojvodine u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Narodna poslanica je bila od 2008-2020. godine.

U Narodnoj skupštini Republike Srbije je bila članica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, predsednica Radne grupe za nacionalne manjine, Radne grupe za osnaživanje osoba sa invaliditetom u politici, bila je koordinatorka  Ženske parlamentarne mreže.

Posle izbora za poslanike u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, 2020. godine izabrana je za poslanicu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine. Na tom mestu dala je ostavku, jer ju je Vlada Republike Srbije, u decembru 2020. godine, imenovala za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, i tu funkciju je obavljala do 2022. godine.

Osnovala je Udruženje građana „Rusinska liga“ preko kojeg je ušla u sastav Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine 2010. godine. Članica je Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine u četiri mandata. U Nacionalnom savetu rusinske nacionalne manjine je bila predsednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma i Odbora za obrazovanje.