Slavica Dudaš (rođena Ramač) je rođena 12. 9. 1968. godine u Osjeku, u Hrvatskoj. Godinu dana sa roditeljima živi u tom gradu, posle u Mikluševcima. Srednju školu završila je u Ruskom Krsturu (poljoprivredni smer), pet godina studirala je u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu i kao apsolvent prekida studije i odlazi u Nemačku. Trinaest godina živela je i studirala u Berlinu u Nemačkoj. Od 2006. godine živi i radi u Rjeci.

Titulu Dr.sc. biotech., a pre toga dipl.ing.hort. stekla je na Fakultetu agronomije i hortikulture Humbolt, univerzitet u Berlinu, Nemačka.

Sa radom je počela posle doktorskih studija, odnosno, takozvane disputacije, ali i priznanja stečene kvalifikacije i titule u Hrvatskoj od strane Agencije za nauku i visokoškolsko obrazovanje Ministarstva nauke i obrazovanja.

Godine 2006./07, radi kao asistent na Veleučilištu u Rjeci, na poljoprivrednom odseku, a od marta 2022, godine profesorica je stručnih studija (dr.sc. biotech.) iz oblasti biotehničkih nauka.

U oktobru 2016. godine na samostalnu inicijativu ulazi u status naučnih saradnika na Poljoprivrednom fakultetu u Osjeku, Univerziteta J. J. Štrosmajera u Osjeku.

Takođe, na samostalnu inicijativu 2017. godine ulazi u status docenta na spomenutom Univerzitetu. Taj status joj omogućava prijavljivanje ne samo stručnih, već i naučnih projekata na  konkurse kojima može da rukovodi.

Od 2015. do 2016. godine bila je idejni kreator i voditelj evropskog projekta Evropskog socijalnog fonda pod nazivom  „Razvoj stručnog studija održivog agroturizma“.

Vodila je tim, a rezultat projekta je:

Dva standardna kvaliteta, jedan standard zanimanja i jedan standard kvalifikacije,oba urađena po kriterijumima HKO-a (Hrvatski kvalifikacijski okvir), kao deo Evropskog kvalifikacijskog okvira.

Trogodišnji stručni preddiplomski studijski program – Održivi agroturizam.

Od 2016. do 2020. godine rukovodila je projektnom kompanijom, u međuvremenu u Rjeci vodi samostalne studijske smerove (Održivi agroturizam)

U Rjeci predaje dva stručna predmeta, a radi i na Poljoprivrednom odeljenju u Poreču gde predaje Povrtarstvo/Proizvodnja povrća, Aromatične i lekovite biljke i Proizvodnja u zaštićenim prostorima

Mentor je diplomskih radova: https://repozitorij.veleri.hr/user/profile/mbz/284272

Od 2020. godine članica je Uređivačkog odbora Zbornika Sveučilišta u Rjeci. https://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_Zbornik_Veleu%C4%8Dili%C5%A1ta_u_Rijeci.pdf

Objavljuje naučne i stručne članke, samostalno ili u saradnji sa drugima. Njen profil na „CROSBI Hrvatska znanstvena bibliografija“ , a nalazi se na linku: https://www.bib.irb.hr:8443/pretraga?operators=and|Duda%C5%A1,%20Slavica%20%2822524%29|text|profile

Ljubitelj je fotografije. Prvi kurs fotografije prošla je davnih osamdesetih godina još u Ruskom Krsturu, a poslednji je završila 2019. godine na Brionima kod priznatog fotografa Marka Vrdoljaka https://www.markovrdoljak.com/foto-radionica-brijuni/

Slavica je sertifikovani Fitoterapeut i Aromaterapeut. U poslednje vreme zanima se destilacijom eteričnih ulja.

Od 2009 do 2012 godine bila je predsednica Društva Rusina i Ukrajinaca “Kalina” u Rjeci

Kontakt: sdudas@veleri.hr,

Profil na Veleučilištu u Rjeci

https://www.veleri.hr/hr/nastavno-osoblje/profil/160

Profil studijskog programa koji vodi: https://www.veleri.hr/hr/studijski-programi/180/strucni-prijediplomski-studij-odrzivi-agroturizam

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.hr/citations?user=LHBrjYQAAAAJ&hl=hr

CROSBI PROFIL: https://www.bib.irb.hr:8443/pretraga?operators=and%7CDuda%C5%A1%2C%20Slavica%20%2822524%29%7Ctext%7Cprofile&page=3