Značajni karikaturista jugoslovenoskog prostora, ilustrator, pisac i novinar

Kreativni identitet Ljubomira Sopke je višeslojan i u svakoj oblasti stvaralaštva u kojoj se oprobao, ostavio je upečatljiv, individualni trag. Kao pisac spada u prve rusinske avangardne stvaraoce, u karikaturi je prepoznatljiv po bogatstvu vizuelnog iskaza, u ilustraciji po šarmantnim i koloritnim rešenjima koja su zaokružena dinamičnim crtežima sa puno detalja.

Sopka je rođen u Novom Orahovu 1950. godine. Gimnaziju je završio u Vrbasu, a Pravni fakultet u Novom Sadu. Najveći deo svog radnog veka proveo je u NIU Ruske slovo, gde je radio prvo kao pravnik, a potom kao novinar, tehički urednik, ilustrator i karikaturista.

Prvu karikaturu obajvio je 1967, a prvu samostalnu izložbu karikatura imao je 1987. godine u Zagrebu. Učestvovao je na preko 50 zajedničkih i samostalnih izložbi karikatura, jugoslovenskim i međunarodnim konurisma, ali i na izložbama humanitranog karaktera. Svoje karikature i ilustracije je objavljivao i u novinama poput Dnevnika, Borbe, Politike, Naše borbe, Ježu, Vesniku, Hlas ljudu.

Član je  Udruženja likovnih umetnika i dizajnera Vojvodine od 1987. godine, i član je Međunarodne federacije karikatursta FECO.

Ljubomir Sopka je ilustrovao preko 100 knjiga, a najvećim delom su to knjige za decu na rusinskom jeziku.

Sopka je dobitnik i niza nagrada kao što su: Godišnja nagrada za karikaturu Udruženja novinara Vojvodine (1985), Specijalna nagrada na antiratnom salonu karikature u Kragujevcu (1985), Specijlana nagrada Svetske galerije karikatura u Skoplju (1986,1988,1995), Povelja jugoslovenskog konkursa komunikacija (1987), Prva nagrada na konkursu Društva srpsko-japanskog prijateljstva (1991), Prva nagrada za umetničku interpretacju logo-a časopisa Witty World, North Wales, USA (1995), nagrada na  Međunarodnom konkursu časošosa Jež (1995 i 1998).

Sopka je takođe nosilac i najznačajnije nagrade za karikaturu Zlatni Pjer koju je dobio 2000. godine.

Literatura:

  1. Grupa autora, Likovno stvaralaštvo Rusina, grupa autora, Družtvo za rusinski jezik, literaturu i kulturu, Novi Sad, 2003.
  2. Jelena Perković, “Svetlost” “(Шветлосц“). godina 2010, april- maj , str. 223-234.
  3. .https://rdsa.tripod.com/sopkalat.html
  4. Ime Ljubomira Sopke se na internetu nalaza na 7 stranica.