Andrea PALATINUS*

Аndrea Palatinus (1983, Subotica). Završila је četvorogodišnju privatnu školu primenjenih umetnosti (Odsek ilustracije) u Lionu (Francuska), a zatim  na pariskoj Sorboni, na Odseku likovne umetnosti, studirala slikarstvo. Bavila se stripom i dečjom ilustracijom . U svom umetničkom opusu ima širok raspon likovnog izražavanja – od figuracije do apstrakcije, kao i želju za eksperimentisanjem likovnim tehnikama, među kojima najviše koristi akvarel i kineski tuš.

U novije vreme najviše je interesuju ženski akt, svet rastinja i animalizam.

Imala je nekoliko  kolektivnih izložbi u Francuskoj, kao i dve samostalne u Montrealu u Kanadi, gde je boravila neko vreme po završetku studija.

Živi i stvara u Parizu.

* osnovni tekst Irine Hardi Kovačević preuzet iz kataloga za izložbu u Subotici 17. januara 2018. godine.