Др телекомуникација, друштвени радник, спортиста

Др Михајло Љикар  је  рођен у Бачком Градишту 1935. године. Основну школу завршио је у Шајкашу, Вишу мешовиту гимназију Светозар Марковић у Новом Саду, а Електротехнички факултет, смер Телекомуникације у Београду, где је одбранио и магистарски рад а докторску дисертацију под насловом „Истраживања параметара ефективности телефонског система“ одбранио је у Новом Саду.

У Републичком секретаријату за индустрију је положио стручни испит и добио звање овлашћеног пројектанта.

У периоду од 1966. до 1972. године био је начелник Техничке јединице и у оквиру ове функције водио је укупну организацију аутоматизације телефонске мрежне групе Нови Сад.  Од 1973.  до 1974.  године био је директор Сектора за развој, инвестиције и унапређење птт саобраћаја, а затим је именован за помоћника директора Радне организације. На овој функцији остаје до 1976. године, када је изабран за потпредседника Извршног већа Скупштине општине Нови Сад. Ову функцију обавља до 1980. године.

Од 1986. године на Факултету техничких наука, Институту за енергетику и електронику, Катедри за телекомуникације,  био је стални сарадник (предавао је предмете Комутациони системи и Телекомутационе мреже).

За команданта Градског штаба цивилне заштите именован је 1982. године, на којој функцији остаје 8 година.

За предсеника  Скупштине Заједнице ЈПТТ изабран је 1986. године. Дужи период времена био је члан Научног савета ЗЈПТТ. У младости се врло успешно бавио атлетиком. Од 1948. до 1957. године био је стални члан јуниорске и сениорске екипе АК „Војводина“.

Добитник је многих државних и  друштвених признања:

Октобарска награда  (1975. година) Орден заслуге за народ са сребнном звездом, Златна значка Туристичког савеза Србије,       Плакета СИЗа за физичку културу, Орден рада са сребрним венцем,Захвалница Јавног предузећа ПТТ саобраћаја „Србија“.

Др Михајло Љикар данас као пензионер живи у Новом Саду.

Е-mail: mljikar@sbb.rs

  1. Интегрални текст под биографском јединицом Михајло Љикар
  2. Име под биографском јединицом Михајло Љикар на интернету се помиње на три странице