Др телекомуникација, друштвени радник, спортиста Др Михајло Љикар  је  рођен у Бачком Градишту 1935. године. Основну школу завршио је у Шајкашу, Вишу мешовиту гимназију Светозар Марковић у Новом Саду, а Електротехнички факултет, смер Телекомуникације у Београду, где је одбранио и магистарски рад а докторску дисертацију под насловом „Истраживања параметара ефективности телефонског система“ одбранио је у Новом Саду. У Републичком секретаријату за индустрију је положио стручни испит и добио звање овлашћеног пројектанта. У периоду од 1966. до 1972. године био је…