Prim. dr. Melanija Vislavski (Olejar), rodjena je 26. aprila 1953. godine u Novom Sadu.

Pohađala je Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ u Đurđevu i „Nikola Tesla“ u Novom Sadu. Završila je gimnaziju „Moše Pijade“ u Novom Sadu.

Završila je Medicinski fakultet i specijalizovala pedijatriju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Potom je usledila subspecijalizacija iz alergologije i kliničke imunologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu.

Po penzionisanje radila je kao klinički lekar i načelnik Odeljenja za bolesti malog deteta kod Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu.

Dobitnica je Zahvalnice (2005), Diplome (2011) i Plakate (2019) Društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva, a bila je i predsednik Sekcije za alergologiju, DLVSLD u dva mandata.

Trenutno radi kao pedijatar-alergolog u Poliklinicic „Dr Nikolić“ u Novom Sadu.