Dr Janko Žilnik je rođen u Kucuri 1881. godine u porodici bogatih zemlјoradnika. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a gimnaziju u Novom Sadu na mađarskom i nemačkom jeziku. Na Medicinskom fakultetu u Budimpešti diplomirao je 1906. godine. Prvo zaposlenje mu je bilo u Solnoku na Tisi u Vojnoj komandi, gde je kao vojni lekar radio pune četiri godine. Potom, oko dve godine radi u svom rodnom mestu u Kucuri, a zatim, pred Prvi svetski rat,  prelazi sa porodicom u Novi Sad i nastanjuje se u kući koju mu je kupio otac, u Kosovskoj ulici broj 1. U braku sa Franciškom Stojanović imao je sina Pavla koji je tokom života postao ugledni i poznati arhitekta i univerzitetski profesor. Otvorio je svoju privatnu lekarsku ordinaciju u sadašnjoj Zmaj Jovinoj ulici broj 26 i vrlo brzo se počeo baviti pozivom rentgenologa. Bio je među prvim lekarima u Novom Sadu, a svakako i prvi Rusin koji se bavio ovom specijalnošću. Blisko je sarađivao sa tadašnjim najuglednijim novosadskim lekarima (dr Šosbergerom, dr Adamovićem, dr Trifkovićem), pisao je mnoge popularne članke iz raznih oblasti zdravstvene kulture koje je oblavlјivao u Rusinskim novinama(Руски новини) i Rusinskim kalendarima( Руски календари). Posebno su bili zapaženi oni o tada aktuelnim zdravstvenim temama u vezi sa zaraznim bolestima, pegavim tifusom, dizenterijom, kolerom i sl. Nakon kratke bolesti naglo je preminuo 30. januara 1925. godine u 43. godini života.