Novinar, prevodilac i pisac literature za decu i odrasle

Rođen je u Ruskom Krsturu, 3. decembra 1943. godine u seljačkoj familiji od oca Jovgena i majke Natalije.

U Ruskom Krsturu je završio prva četiri razreda OŠ „Petro Kuzmjak“, dok je preostala četiri pohađao u Kuli. Srednju poljoprivrednu školu je završio  1958-1962. godine u Somboru i Futogu. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, kao i na studijama Engleskog jezika. Kroz razmenu studenata, 1963. godine je boravio u Engleskoj. Povremeno  je predavao engleski jezik u Ruskom Krsturu. Istvovremeno je 1966. godine počeo da sarađuje sa redakcijom Ruskog slova gde je prevashodno objavljivao tekstove o poljoprivredi, a učestvovao je i u emisijama o selu Radio Novog Sada.

Od 10. februara 1967. godine počinje rad u Ruskom slovu gde je uređivao rubrike Poljoprivreda i Iz naših mesta. Za reportažu iz Koventrija je 1971. godine dobio Novinarsku nagradu Vojvodine.

Od 1991. godine je u penziji.

U skladu sa svojim mogućnostima još piše priloge za rusinska izdanja kao i za Radio Novi Sad, prikuplja humoreske iz seoskog života, anegdote iz rusinske prošlosti, piše o susretima sa ljudima. Prevodi duhovne tekstove sa engleskog jezika za Zvona. Objavio je devet knjiga, učestvovao  u izradi nekih rusinskih rečnika, a 2011. je nagrađen za pripovetku u Zagradki, dok je 2014. dobio nagradu rusinskog kulturnog magazina Švetlosc. Dobitnik je i nekoliko priznanja za životno delo.