Tomislav Mišir je rođen u Vukovaru 9. februara 1944. godine. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Vukovaru, a Medicinski fakultet i specijalizciju iz pedijatrije u Zagrebu. Radio je kao pedijatar neonatalog u porodilištu KBC u Osijeku. Sada je u penzji.

Do sada je objavio na hrvatskom jeziku zbirku pesama Kentaur (1991-92), roman-dramu Astralna projekcija (1996), zbirku pjesama Na prilazu Vukovaru (1997),  Hronika jednog Vukovara (2004), Tržnica u VukovaruVašar u Nuštru (2007),  Krčme u Vukovaru (2006), U vrijeme doktora Orvošija (2011), te roman Vukovar, velika zemlja Omorika i Republika žutih otoka (2022).

Na rusinskom jeziku je objavio zbirke pjesama Lijepa vremena (2009), Kad svijeća dogorijeva (2012), Stara Evropa se razboljela (2016), Svijet koji nestaje ((2020) i Događanja i sjećanja (2022). Sve zbirke pisane na rusinskom sadrže i prepeve na hrvatski jezik.