Aleksandar Herbut iz Ruskog Krstura rođen je 12. februara 1979. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i Gimnaziju „Petro Kuzmjak” završio je u Ruskom Krsturu, a ekonomiju je diplomirao na Univerzitetu u Novom Sadu. Tokom godina se neprestano usavršavao, а specijalizovao se u međunarodnoj trgovini.

U svojoj karijeri radio je za nekoliko kompanija u Republici Srbiji – Yunimex, Fadip, IQ Invest i u Neoplanti.

Od 2011. godine, kada se sa porodicom preselio u Mađarsku, radio je u firmama 3B Scientific (na poziciji međunarodnog trgovca) gde je prodavao nastavna sredstva i simulatore u medicini, za zemlje bivše Jugoslavije i bivše države SSSR osim Rusije (CIS).

Aleksandar se nakon toga zaposlio u kompaniji Lexmark na poziciji područnog menadžera, te je rukovodio prodajom štampača na Baltiku i u CIS državama.

Trenutno je zaposlen u kompaniji Converge (Arrow group) kao menadžer u trgovini za područje Centralne i Istočne Evrope (Češka, Slovačka, Bugarska i zemlje bivše Jugoslavije), u oblasti trgovine/brokerstva čipova/poluprovodnika sa velikim kupcima iz oblasti auto-industrije, vojne i medicinske industrije.