Vladimir Nađ Aćim iz Ruskog Krstura rođen je 7. avgusta 1970. godine u Kuli. Osnovnu i srednju školu (Sistem i organizacija kulturnih aktivnosti) završio je u Ruskom Krsturu. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, grupa za istoriju, kao i filozofiju na Pontificia Universita Urbania u Rimu.

Diplomirao je na Kijevskom državnom institutu pozorišne umetnosti „Ivan Karpenko Karij” u Ukrajini na grupi za glumu i režiju (1997).

Godine 2003. imenovan je za direktora Rusinskog narodnog pozorišta „Petro Riznič Đađa” u Ruskom Krsturu.

Režirao je više predstava, kao u RNT, tako i u Krušćiću, Kuli, Smederevskoj Palanci i u više navrata u Republici Slovačkoj, a bio je i asistent reditelja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu.

U svojoj profesionalnoj karijeri igrao je i režirao radio-drame u govorno-umetničkom programu, režirao je u redakciji direktnih prenosa i spoljašnjih snimanja, organizovao je dramske seminare u Ruskom Krsturu i lutkarski seminar u Šidu.

Objavljivani su njegovi tekstovi, kritike, analize i prevodi na rusinski, ukrajinski, slovački, srpski i italijanski jezik u časopisima za nauku, kulturu i društvena pitanja.

Od 1997. godine član je Udruženja dramskih umetnika Vojvodine.