Zvonimir Pavlović iz Novog Sada rođen je 15. jula 1955. godine u Ruskom Krsturu. Osnovnu školu i gimanziju završio je u Novom Sadu, gde je apsolvirao istoriju na Filozofskom fakultetu. Početkom 70-ih godina sarađuje sa mnogobrojnim omladisnkim časopisima, a 80-ih periodično objavljuje tekstove na sprskom i rusinskom jeziku, kao i u dnevnim novinama i časopisima („Glas omladine”, MAK, „Ruske slovo”, „Dnevnik”, „Polja”, „Vojvodina”, „Švetlosc” i drugi).

Inspirisan delima Bruna Šulca i braće Čapek, 1986. godine piše dramski nacrt koji postaje osnova za predstavu „Insekti”, koju je režirao za tadašnji ART „Đađa”, Scena Novi Sad. Počinje rad i na autorskom multitedijalnom projektu „Izlog”. Formira alternativnu pozorišnu grupu „Vrtlog”. U saradnji sa Kulturnim centrom Novi Sad i Udruženjem dramskih umetnika Vojvodine nastupa na značajnim festivalima u Zagrebu, Kuli, Osjeku, Pančevu, Podgorici, Baru i „Gradu Teatru” u Budvi.

Naredne godine, po motivima dela Tomasa Mana, piše dramski tekst i režira „Zabranjenu reprodukciju” za novosadsku scenu ART „Đađa”, da bi 1992. godine, adaptiranu verziju ovog teksta na srpskom jeziku, premijerno izveo u Zrenjaninu u produkciji Dramske radionice „Centar”.

Za potrebe Drame Srpskog  narodnog pozorišta iz Novog Sada, Pavlović je 1988. godine napisao dramski tekst za decu na srpskom jeziku „Gusarska bajka” koji je istovremeno i režirao na toj uglednoj sceni. Predstava dobija dobre pozorišne kritike, a SNP je izveo više od trideset uspešnih repriza na Maloj sceni u Novom Sadu i okolnim mestima.

Pavlović je režirao oko dvadeset pozorišnih predstava i performansi, na rusinskom i srpskom jeziku. Nosilac je značajnih pokrajinskih priznanja i nagrada za glumu i režiju u Pančevu i Mostaru.

Krajem 90-ih godina počinje saradnju sa Televizijom Novi Sad, Redakcijom na rusinskom jeziku i potpisuje nekoliko TV scenarija humorističko-igrane strukture, od kojih se izdvajaju „Kafana na kraju sveta” (1998. godine) i „Kazablanka” (2002. godine).

U okvirima redovne delatnosti RKPD iz Novog Sada, Zvonimir Pavlović je pokrenuo nekoliko zapaženih programa i panel-tribina iz oblasti aktuelnih zbivanja u rusinskoj kulturi, kao što su „Susreti” i „Ispod crte”.

Autor je Festivala dečijeg stvaralaštva Rusina Vojvodine „Veselinka” koji se od 2002. godine realizuje u saradnji sa Rusinskim kulturnim centrom u Novom Sadu.