Vladimir KIRDA BOLHORVES rođen je 1. oktobra 1942. godine u Ruskom Krsturu. Godine 1957. u rodnom mestu je završio osnovnu školu, a 1960. godine i zanatsku školu za mašinbravara. U Novom Sadu je 1964. godine je završio Višu tehničku mašinsku školu.

Nakon služenja kadrovskog vojnog roka, službovao je kao pogonski mašinski inžinjer, od jeseni 1965. godine do proleća 1974. godine u novosadskoj indurstriji mašina i opreme „Pobeda“, u bečejskoj srednjotehničkoj mašinskoj školi „Ivan Koči“ i u subotičkoj Industriji elektirčnih mašina „Sever“.

U Subotici je vanredno studirao ekonomiju, smer kibernetska organizacija. Od 1976. do 2003, godine radio je na mestu urednika složenih emisija u Rusinskoj redkaciji Radio televizije Novi Sad.

Na subotičkoj Ekonomskom fakultetu diplomirao je 1983. godine. Želja da se što više udalji od mašinstva i ekonomije, ali i od novinarskog posla, potstakla ga je da se upiše na postdiplomske studije na smeru Sociologija kultura i kulturne politike na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Magistarsku tezu „Kulturno-socioločki aspekti kritike dogmatizma u lugoslovenskom romanu 1985-1988“ odbranio je 1994. godine.

Na novosadskom Filozofskom fakultetu prijavio je temu doktorske disertacije „Utopija u delu Herberta Džordža Velsa i Havrijila Kosteljnika“ odbranio je 2016. godine na Odseku za teoriju književnosti.

Član je Društva književnika Vojvodine od 15. januara 1975. godine.

Danas živi u Novom Sadu kao penzioner koji intenzivno piše.

STVARALAŠTVO

Vladimir Kirda Bolhorves već nekoliko decenija formira heuteranističko-beletrističko-hibridni venac „ Snevajući zvezdu Heuteranije“ .

„За горами“, roman (na rusinskom), „Ruske slovo“, Novi Sad, 1974.

•“Reka čarobnica“, roman (na srpskom), „Osvit“, Subotica, 1978.

•“Kalemegdanski drumovi“, roman (na srpskom), Književna zajednica Novog Sada, 1979.

„Нємецка, Нємецка“, roman (na rusinskom), „Ruske Slovo“, Novi Sad, 1986.

•“Za gorama“, roman (na srpskom), samizdat, 1992.

•“Nemačka, Nemačka“, roman (na srpskom), samizdat, 1992.

•“Opijanje vetrom i vatrom“, poezija (na srpskom), samizdat, 1992.

•“Na debelom ledu“, povest o jednom romanu (na srpskom), „Književne novine – Enciklopedija“, Beograd, 1996.

•“Опиванє з витром и з огньом“, poezija (na rusinskom), „Ruske slovo“, Novi Sad, 2009.

•Sva četiri toma Prve romaneskne tetralogije u konačnoj verziji („Za gorama“, „Reka čarobnica“, „Kalemegdanski drumovi“, „Nemačka, Nemačka“), objavljena su (na srpskom), u samizdatu, 2012.

•“Opijanje vetrom i vatrom“, poezija (na srpskom), samizdat, 2012.

•“Proplamsaji na razmeđi“, poezija (na srpskom), samizdat, 2013.

„Putovanje vetrom i vatrom“, poezija (na srpskom), samizdat, 2012

•“Kraj prozora, ispred ogledala“, poezija (na srpskom), samizdat, 2013.

•“Rastvaranje vetrom i vatrom“, poezija (na srpskom), samizdat, 2012.

•“ За горами „, roman (na rusinskom), „Ruske slovo“, Novi Sad, 2013.

•“Utopija u delu Herberta Džordža Velsa i Havrijila Kosteljnika“, produbljena i proširena doktorska disertacija, izdavač: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 2018.

•“Na vidiku zgarišta“, roman (na srpskom), „Prometej“, Novi Sad, 2020.

•“Individualna poetika Vladimira Kirde Bolhorvesa“, književnoteorijska studija Julijana Tamaša (na srpskom), „Prometej“, Novi Sad, 2020.