Specijalista za ginekologiju i akušerstvo

Rodio se 07.8.1937. godine u Đurđevu, gde je završio i osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Novom Sadu (1956), a Medicinski fakultet u Beogradu (1957-1963). Obavezno lekarsko stažiranje završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1964. godine. U periodu 1965-69. radio je kao lekar opšte prakse i upravnik Zdravstvene stanice u Đurđevu, a od 1970 do 1977. kao upravnik Dispanzera za žene sa porodilištem u Žablju.

Tokom 1978-86. radi kao lekar specijalista u Institu za onkologiju Klinike za operativnu onkologiju, ginekološko odeljnje u Sremskoj Kamenici. Od 1987. do 2002. radi kao šef Odeljenja za preventivnu pripremu u Sremskoj Kamenici, i sa tog mesta odlazi u penziju.

Objavio je, zajedno sa svojim kolegama, u različitim stručnim časopisima, preko 40 radova iz oblasti ginekološke onkologije. Takođe, objavio je i preko 20 popularnih članaka  iz šire oblasti ginekologije i akušerstva u Rusinskim kalendarima od 1970. do 2010. godine. Pamte se i njegova predavanja iz oblasti ginekološke onkologije na prevenciji malignih oboljenja donjega genitalnog trakta kod žena, a koje je održao u Novom Sadu, Petrovaradinu, Đurđevu i Ruskom Krsturu.

Za svoj profesionalni rad dobio je mnoga priznanja, a od 2009. godine, odlukom Saveta mesne zajednice Đurđevo, postao je i počasni građanin ovog mesta.

Kao rusinski intelektualac i danas kao penzioner, prati sve rusinske manifestacije. Član je  Društva za rusinski jezik, literaturu i kulturu u Novom Sadu. U tom svosjtvu je, 2007. godine sa saradnicima, kao urednik, izdao Rečnik medicinske terminologije (srpsko-latinsko-rusinski).