Aforističar, novinar, društveni radnik

Vladimir Segedi je rođen u Ruskom Krsturu 1950. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, gimnaziju u Novom Sadu, a Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Radio je u šećerani u Crvenki, a u dva mandata je bio sekretar Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Kuli.

Prvi aforizam napisao je nakon završetka školovanja. Sarađivao je sa  novinama “Ruske slovo” gde je godinama imao stalnu rubriku aforizama „Sedam puta odjednom“. Godinama je pisao za sportske strane u istim novinama. Aforizme je objavaljivao i u štampanim medijima na srpskom jeziku. Izdao je knjigu aforizama „Klipovi u točku“. Bio je suosnivač privatnog radija „Zenit“ u Kuli.

Vladimir Segedi sahranjen je 25. jula 2017. godine u Ruskom Krsturu.